Industri D A/S

Illustrativ IFRS finansiel rapportering

Deltag i samtalen
 

LinkedIn Twitter

EY's danske illustrative IFRS-årsrapportmodel og illustrative IFRS-delårsrapportmodel for Industri D A/S, der er en fiktiv børsnoteret produktionsvirksomhed, viser, hvordan en IFRS-årsrapport og IFRS-delårsrapport kan præsenteres.

Modellerne indeholder alene én af flere mulige illustrationer af anvendelsen af bestemmelserne i de internationale regnskabsstandarder samt tillægskravene i henholdsvis IFRS-bekendtgørelsen og delårsrapportbekendtgørelsen og kan således ikke anses for dækkende for alle virksomheder og alle regnskabsmæssige forhold, men er baseret på de konkrete forhold, der er forudsat ved udarbejdelsen.

Modellerne opfylder alle IFRS'er som godkendt af EU samt yderligere danske oplysningskrav til børsnoterede virksomheder, der gælder for regnskabsudarbejdelsen for 2020 for en virksomhed, der har kalenderårsregnskab.

EY offentliggør tillige en international illustrativ IFRS-årsrapportmodel for den fiktive virksomhed Good Group, samt flere andre internationale illustrative IFRS-årsrapportmodeller, herunder for forskellige brancher samt ved førstegangsaflæggelse efter IFRS. Herudover offentliggøres også en illustrativ delårsrapportmodel. EY offentliggør desuden forskellige tjeklister – bl.a. en elektronisk IFRS Disclosure Checklist

Alle modeller og tjeklister kan downloades her.

Redegørelserne for Industri D A/S er en bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten for 2020 og dækker regnskabsperioden 1. januar - 31. december 2020.

Virksomheden skal præsentere pengestrømme fra driftaktivitet enten efter den direkte eller den indirekte metode.

Totalindkomst præsenteres enten som én samlet opgørelse (en totalopgørelse) eller to opgørelser (en resultatopgørelse og en totalindkomstopgørelse). Her er illustreret én samlet totalopgørelse som præsentationsform.

Direkte i din inbox

Bliv opdateret - tilmeld dig vores e-nyheder.

Abonner