Foto af Jacob Thøgersen, EY
Jeg brænder for at levere service af høj kvalitet, lede teams og samarbejde ved at skabe et tillidsfuldt, engagerende og uformelt miljø.

Jacob Thøgersen

Senior Manager, Assurance, EY Danmark

Relationsskabende og nytænkende. Topdedikeret, vellidt og professionel i alt han foretager sig.

Jacob Thøgersen har mere end 8 års praktisk erfaring indenfor revision, rådgivning, skat og regnskab. Jacob har en bred erfaring på tværs af brancher og ejerforhold, primært målrettet danske start-ups/scale-ups samt mellemstore og store danske virksomheder/koncerner.

Jacob har mange års erfaring indenfor årsregnskabsloven og IFRS samt arbejdet med vækstvirksomheder og deres rejse. Jacobs fokus de seneste år har været rettet mod start-up/scale-up-miljøet og de passionerede vækstvirksomheder, der er i Danmark. Jacob er involveret i EY Entrepreneur Of The Year, samt samarbejdet med GreenUP Accelerator. Jacob er statsautoriseret revisor samt cand.merc.aud.

Building a better working world – sådan gør Jacob en forskel

"Jeg brænder for at hjælpe vækst virksomheder på deres rejse til succes, hvor jeg er en vejledende rådgiver på sidelinjen, der sikrer rettidige overvejelser. Dette gør jeg gennem tilgængelighed og høj faglighed. Jeg fokuserer på transformerende ledelse og udvikling af talent for bedst muligt at understøtte EY i at opretholde den førende position.” 

Kontakt Jacob