Foto af Karin Elbæk Nielsen
Jeg hjælper finansielle virksomheder med at skabe værdi inden for risikostyring, compliance og aktuarområdet.

Karin Elbæk Nielsen

Leder af teamet for Regulatory compliance and actuarial, Director, Financial Services Consulting, EY Danmark

Rådgiver om og varetager risikostyrings-, compliance- og aktuaropgaver for finansielle virksomheder, fortrinsvis forsikring og pension.

Karin leder et team af effektive specialister inden for risikostyring, aktuar og compliance i den finansielle sektor.

Karin er uddannet Cand.act fra Københavns Universitet.

Hun har 25+ års erfaring fra den danske livsforsikrings- og pensionsbranche, blandt andet som ansvarshavende aktuar og administrerende direktør, og har arbejdet tæt sammen med bestyrelser og direktioner i 10+ år. 

Building a better working world – sådan gør Karin en forskel

"Den finansielle sektor er kompleks og stærkt reguleret. Jeg arbejder med høj integritet, så kunderne får løsninger, der er de rigtige for dem både i omfang og indhold. Desuden sikrer jeg at vi i teamet bruger hinandens forskellige kompetencer til at give kunderne den gode løsning, hvad enten opgaven er meget specifik eller mere bredt favnende."

Kontakt Karin