Foto af Karin Elbæk Nielsen
Jeg hjælper finansielle virksomheder med at skabe værdi inden for risikostyring og aktuarområdet.

Karin Elbæk Nielsen

Leder af Aktuarteamet, Director, Aktuar, Financial Services Consulting, EY Danmark

Rådgiver om og varetager risikostyrings- og aktuaropgaver for finansielle virksomheder, fortrinsvis forsikring og pension.

Karin leder et team bestående af effektive specialister inden for risikostyring og aktuarområderne i den finansielle sektor.

Karin er uddannet cand.act. fra Københavns Universitet.

Hun har 25+ års erfaring fra den danske livsforsikrings- og pensionsbranche, blandt andet som ansvarshavende aktuar og administrerende direktør, og har arbejdet tæt sammen med bestyrelser og direktioner i 10+ år.

Hun har stor erfaring med outsourcing fra begge sider af bordet. 

Building a better working world – sådan gør Karin en forskel

"Den finansielle sektor er kompleks og stærkt reguleret. Jeg arbejder kundebaseret, så kunderne får løsninger, der er de rigtige for dem både i omfang og indhold. Desuden sikrer jeg at vi i teamet bruger hinandens forskellige kompetencer for at give kunderne den gode løsning, hvad enten opgaven er meget specifik eller mere bredt favnende."

Kontakt Karin