Picture of Mark Hovesen
Jeg er især optaget af at rådgive ejere og investorer om relevante ejendomsskattemæssige forhold og derved sikre tryghed i forbindelse med besiddelse samt køb og salg af fast ejendom.

Mark Hovesen

Manager, Tax, EY Danmark

Erfaren rådgiver inden for generelle selskabsskattemæssige forhold. Fokus på beskatning af fast ejendom.

Mark er Tax Manager i EY med fokus på skatterådgivning og en del af EY’s ejendomsgruppe.

Mark er sparringspartner om generelle selskabsskattemæssige forhold – både nationalt og internationalt, og for både store og små virksomheder.

Derudover har Mark flere års erfaring med rådgivning og sparring inden for beskatning af fast ejendom, inden for hvilket område han også ofte deltager i afholdelse af faglige oplæg, kurser og undervisning.

Mark lægger stor vægt på at belyse de udfordringer og muligheder, der opstår i forbindelse med projektering, opførelse køb og salg samt efterfølgende drift af fast ejendom.

Af særlige opgaver kan nævnes: Generel selskabsskattemæssig rådgivning, rådgivning i forbindelse med projektering og opførelse samt køb og salg af fast ejendom, herunder gennemførelse af due diligence undersøgelser samt vurdering af det offentlige vurderingsniveau med henblik på afklaring af eventuelle klagemuligheder m.v.

Building a better working world – sådan gør Mark en forskel

En succesfuld ejendomsbranche er en af grundstenene bag sikring af arbejdspladser og vækst i samfundet. Derudover bidrager ejendomsbranchen med at skabe sunde, miljørigtige og bæredygtige rammer for folk og virksomheder.

De mest succesfulde ejere og investorer er i stand til at balancere den aktuelle efterspørgsel på fast ejendom, de helt særlige regulatoriske forhold som ejendomsbranchen er undergivet og herunder bringe de rigtige interessenter og kompetencer i spil.

Kontakt Mark