Foto af Michael Sig
Forsyningssektoren står overfor store forandringer som følge af at klima er på agendaen i hele verdenen. Dette kræver, at man både kan se det store billede og detaljen i reguleringen.

Michael Sig

Associate Partner, Energi og forsyning, EY Danmark

Statsautoriseret revisor inden for energi- og forsyningsområdet, forfatter til artikler om sektorspecifikke forhold. Interesse i US biler og elitesvømning.

Michael er Associate Partner i EY med særligt fokus på energi- og forsyningsvirksomheder og medlem af EY’s branchegruppe for energi og forsyning med det overordnede ansvar for elvirksomheder.

Michael har mere end 21 års erfaring med revision og rådgivning af forsyningsvirksomheder. Han har en kundeportefølje af både store og små forsyningsvirksomheder, som både er kommunalt- og forbrugerejede.

Michael har fokus på rådgivning og revision af elnetvirksomheder, renovations-, fjernvarme-, vand- og spildevandsvirksomheder samt servicevirksomheder. Derudover yder Michael også rådgivning til forsyningsvirksomheder i forbindelse med regnskabsaflæggelse og opfyldelse af lovgivningskrav i fx elforsyningsloven, indtægtsrammebekendtgørelsen, vandsektorloven og varmeforsyningsloven, herunder krav til prisregulering, afrapportering overfor offentlige myndigheder m.v.

Sidst men ikke mindst yder Michael rådgivning om økonomisk ramme og økonomisk styring for vand- og spildevandsvirksomheder samt reguleringsregnskaber, benchmark m.v. for elnetvirksomheder og priseftervisning for varmevirksomheder.

Building a better working world – sådan gør Michael en forskel

"Jeg forsøger altid at se det store billede med respekt for detaljen i reguleringen. Det er min erfaring, at dette oftest giver den bedste løsning. Politisk er der et øget fokus på klima, hvilket jeg med min viden om branchen og reguleringen vil gøre alt for at finde den bedste løsning på."

Kontakt Michael