Foto af Trine Kønigsfeld Sitch

Trine Kønigsfeld Sitch

Manager i EY Danmarks faglige afdeling for finansiel rapportering

Kombination af revision og faglighed. Erfaring inden for IFRS-rapportering, årsregnskabsloven og revision af mellemstore virksomheder og store koncerner.

Fokusområder Assurance IFRS

Trine er manager i EY Danmarks faglige afdeling for finansiel rapportering.

Hun assisterer med udarbejdelsen af regnskabsfaglige publikationer samt rådgiver kunder og kollegaer internt i EY i at løse regnskabsmæssige problemstillinger. Derudover assisterer hun med værktøjer og eksempler, der sikrer regnskabsmæssig compliance både i henhold til IFRS-standarderne og årsregnskabsloven.

Som følge af hendes mangeårige erfaring inden for regnskab og revision af mellemstore virksomheder og store koncerner har hun en praktisk tilgang til regnskabsmæssige forhold og problemstillinger.

Trine er cand.merc.aud. fra CBS, og i gang med sin autorisation til statsautoriseret revisor.

Building a better working world – sådan gør Trine en forskel

”I en verden, der er i konstant forandring, følger den regnskabsmæssige regulering med – og det kan være svært at navigere i, når man samtidig skal drive en forretning. Baseret på min erfaring med både regnskab og revision søger jeg at være bindeled mellem den faglige udvikling, og den praktiske virkelighed.

Jeg kan gennem mit og mine kollegaers arbejde med EY's hjælpeværktøjer i form af nyhedsformidling, tjeklister, modelregnskaber m.v., hjælpe kollegaer såvel som kunder til, effektivt, at overholde komplekse krav og imødekomme komplekse problemstillinger med et praktisk fokus. De kan hermed holde fokus på det, de er bedst til, som er at drive en forretning. Det er da i sin helhed ”a better working world”.”

Kontakt Trine