4 jul. 2024
Skærm på bærbar computer viser datatrends

Transaction Trends Q2 2024

Af Søren P. Krejler

Leder af Strategy and Transactions, Partner, EY Danmark

Erfaren rådgiver, der kender til alle aspekter af M&A og har et stærkt og tæt netværk blandt købere og sælgere i Danmark og internationalt. Bygger stærke teams, der trives og lykkes.

4 jul. 2024
Relaterede emner Strategy and Transactions

Vis materialer

Det danske M&A-marked fastholder stærkt momentum i 2024 med en stigning i samlede antal transaktioner hen over de sidste 12 måneder. Consumer Products transaktioner stiger betragteligt i Q2 2024, hvilket er positivt for denne industri.

Opsummering:

  • Andet kvartal af 2024 viser en stigning i antal transaktioner på 18 % og 26 % sammenlignet med hhv. Q1 2024 og Q2 2023.
  • TMT-industrien leder fortsat vejen med størst aktivitet, efterfulgt af Engineering & Industrial Products og Consumer Products, hvor sidstnævnte er steget i Q2 2024.
  • Største vækst i antal transaktioner for kvartalet ses indenfor Consumer Products med samlet 23 transaktioner i kvartalet, hvilket er en stigning på 14 transaktioner ift. Q1 2024.

Der blev annonceret 186 nye transaktioner på det danske M&A-marked i andet kvartal af 2024, hvilket er en stigning på 18 % og 26 % sammenlignet med henholdsvist Q1 2024 og Q2 2023. I de seneste fire kvartaler, er der observeret samlet 619 transaktioner, hvilket er over 50 % højere end 2019. Transaktionerne for de sidste 12 måneder i Q2 2024 steg sammenlignet med de sidste to kvartaler, hvilket sidst blev observeret i 2022. Det skyldes især, at 2022 var et ekstraordinært godt år i det danske M&A-marked.

Den gennemsnitlige offentliggjorte transaktionsværdi i Q2 2024 lyder på USD 235m mod USD 974m i Q1 2024, hvilket er et fald på 76 %. Faldet skyldes primært nogle større transaktioner i Q1 2024 foretaget af Novo Nordisk og Novo Holdings. Derudover havde en større andel af transaktionerne i Q2 2024 en offentliggjort transaktionsværdi (28 % i Q2 2024 mod 21 % i Q1 2024), hvilket kan have drevet en mindre gennemsnitlig transaktionsværdi sammenlignet med Q1 2024. Medianværdien for kvartalet ligger på USD 40.3m mod USD 20m i Q1 2024.

Søren Krejler, partner og leder af Strategy and Transactions i EY Danmark, udtaler følgende om tendenserne i seneste kvartal: “Vi oplever en stigende interesse fra købere fra både Danmark og internationalt, og markedet er ikke så nervøst som i starten af 2024. Mange processer tager lang tid, bla fordi købere fornuftigt nok er grundige i deres due diligence, men også fordi der fortsat er øget usikkerhed om fremtidig performance, og dermed værdiansættelse af selskaberne.”

Ved sammenligning af transaktionerne med Q1 2024, ser vi en positiv udvikling med fremgang i de fleste industrier, med undtagelse af Life Sciences, Power & Utilities and Financial Services. En større stigning blev observeret i Consumer Products, hvor antallet af transaktioner er steget med 14 sammenlignet med Q1 2024. Med denne udvikling er Consumer Products nu den tredje mest aktive sektor på det danske M&A-marked i Q2 2024.

TMT er fortsat sektoren med konsekvent størst aktivitet samt Engineering & Industrial Products, hvor transaktionerne for disse lød på hhv. 50 og 33 transaktioner i kvartalet. Procentvis udgør begge sektorer fortsat en relativ stabil andel af de samlede transaktioner set ud fra de sidste kvartaler. Her udgør TMT 26 %, mens Engineering & Industrial Products udgør 17 %.

Andelen af danske transaktioner i Q2 2024 udgør 33 % af samlede annoncerede transaktioner mod 35 % i forrige kvartal. Antallet af danske transaktioner udgør 61, mens de resterende 125 inkluderer udenlandske virksomheder.

Andelen af danske investorer for transaktioner med danske target-selskaber i Q1 2024 ligger på 49 % mod 46 % i forrige kvartal. Der er derfor en stigende tendens i andelen af danske investorer af danske target-selskaber hen over de sidste to kvartaler, hvor andelen udgjorde 31 % i Q4 2023 og har været støt stigende siden.

Fordelingen mellem danske og udenlandske transaktioner i LTM Q2 2024 udgør hhv. 32 % og 68 %, svarende til det historiske niveau. Niveauet af transaktioner, der inkluderer børsnoterede selskaber udgør samlet 25 % af transaktionerne i LTM-perioden, som dog fortsat ligger under det historiske niveau på 35 %. 

Sammendrag

Andet kvartal af 2024 har budt på 186 transaktioner på det danske M&A-marked, svarende til en stigning på 18 % ift. forrige kvartal. Den positive udvikling er i særdeleshed drevet af TMT, Engineering & Industrial Products, samt Consumer Products, hvor særligt sidstnævnte er steget markant efter flere kvartaler med et lavere antal transaktioner. 

Om denne artikel

Af Søren P. Krejler

Leder af Strategy and Transactions, Partner, EY Danmark

Erfaren rådgiver, der kender til alle aspekter af M&A og har et stærkt og tæt netværk blandt købere og sælgere i Danmark og internationalt. Bygger stærke teams, der trives og lykkes.

Related topics Strategy and Transactions