Atraktiivsuse uuringud

EY atraktiivsuse uuringuid peetakse üheks usaldusväärseimaks allikaks, kust välismaiste otseinvesteeringute kohta infot ammutada.

EY Euroopa atraktiivsuse uuring

Lae alla kõige uuem raport

 

EY atraktiivsuse uuringud

EY atraktiivsuse uuringud, kus analüüsitakse konkreetse piirkonna või riigi atraktiivsust investeerimissihtkohana, on ehitatud üles selliselt, et neile saaksid toetuda nii ettevõtted investeerimisotsuste langetamisel kui ka valitsused majanduskasvu takistuste kõrvaldamisel.

Kaheastmelise meetodi rakendamisel analüüsitakse nii riiki või piirkonda tulnud välismaiseid otseinvesteeringuid kui ka seda, kuidas neid kohapeal tajutakse. Uuringu tulemused põhinevad rahvusvahelistest ja kohalikest arvamusliidritest ja poliitikakujundajatest koosneva esindusliku valimi arvamustel.

Kõnealuste uuringutega alustati juba 19 aastat tagasi ning selle aja jooksul on analüüsitud põhjalikult nii olukorda Euroopas tervikuna kui ka suures osas sealsetes riikides, Aafrikas, Vahemere piirkonnas, Indias, Jaapanis, Lõuna Ameerikas, Türgis ja Kasahstanis.

Riigid ja piirkonnad

Üheks peamiseks majanduskasvu hoogustavaks teguriks on riigi või piirkonna suutlikkus investeeringuid kaasata. EY atraktiivsuse uuringud erinevate riikide ja piirkondade kohta annavad ettevõtetele ja valitsustele usaldusväärseid sisendandmeid, millele majanduslikult jätkusuutliku strateegia ning kasvu ja investeeringuid soodustava poliitika kujundamisel toetuda.

Konkreetsete riikide ja piirkondade atraktiivsuse uuringutega saab täpsemalt tutvuda allpool:

Uudised otse sinu postkasti (ingliskeelne)

Meie uudiskiri hoiab sind ärimaailmas toimuvaga kursis. 

Telli