Anders Forsström

Anders Forsström

EY Finland, Assurance, Audit services, Senior Manager, KHT Auditor

Kaksikielinen (ruotsi suomi) tilintarkastaja Pohjanmaalta.

Anders toimii EY:llä Senior Managerina. Andersilla on KHT- auktorisointi. Hänen asiakaskuntaan kuuluu toimeksiantoja koko Suomesta, enimmäkseen Kokkolan ja Pietarsaaren seudulta. Hän toimii myös päävastuullisena tilintarkastajana useissa asiakkuuksissa. Andersilla on laskentatoimen KTM- tutkinto Hankenilta.

Building a better working world - Näin Anders rakentaa paremmin toimivaa maailmaa

Pidän tärkeänä sitä, että EY pitää tiiviit yhteydet myös yritys- ja yrittäjäjärjestöihin, jotka tukevat elinkeinoelämää alueellisesti

Ota yhteyttä Andersiin