Kokeneet asiantuntijat

Haluatko liittyä mukaan osaavaan joukkoomme? Tarjoamme uramahdollisuuksia eri alojen osaajille.

Tiimiläiset iloisena rennossa tiimitapaamisessa

Onko sinulla jo jonkin verran työkokemusta ja haluat uusia haasteita globaalissa yrityksessä?

 • Assurance

  Tilintarkastuspalvelut

  Tilintarkastajana pääset työskentelemään monipuolisissa asiakastoimeksiannoissa ja tutustut eri toimialoihin sekä erilaisiin yrityksiin ja yhteisöihin. Asiakkainamme on esimerkiksi isoja pörssiyrityksiä, kasvavia startupeja, kansainvälisiä yrityksiä sekä muita mielenkiintoisia toimijoita muun muassa teknologian, kiinteistöjen, rahoitus-, vakuutus- ja palvelualan sekä teollisuuden parista. Toimit asiantuntijana ja asiakkaan kumppanina, ja päiväsi voivat koostua esimerkiksi asiakastapaamisista, erilaisten laskentakysymysten ratkomisesta, tuloslaskelman ja taseen erien läpikäynnistä sekä data-analyyseistä.

  Financial Accounting Advisory Services

  Insourcing Services:

  EY:n Insourcing-tiimi tarjoaa asiakkaillemme osaavia talousalan konsultteja erilaisiin tilapäisiin taloushallinnon asiantuntijatarpeisiin. Näitä voivat olla esimerkiksi organisaatiomuutokset, sisäiset projektit, vanhempainvapaat jne. Insourcing-tiimin konsulttina pääset monipuolisesti kehittymään laskennan ja talouden kentällä keräten samalla arvokasta kokemusta eri toimialoilta.

  Konsulttiemme tehtävänimikkeitä voivat olla esimerkiksi:

  • Group Accounting /Treasury Specialist
  • Finance /Project Manager
  • Chief Financial Officer
  • Accounting Manager
  • Business /Financial /Sales /Project Controller
  • Accountant 
  Process Excellence

  Process Excellence -tiimissä tuet talousjohtajia, heidän tiimejään sekä liiketoimintayksiköitä mm. optimoimalla taloudellisia prosesseja, raportointia ja muita talouden prosesseja. Analysoit asiakkaan nykyisiä toimintatapoja ja tarjoat ratkaisuja liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi. Voit auttaa asiakkaitamme esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla:

  • Talouden prosessien määrittely ja kuvaus
  • Prosessikontrollien ja riskien arviointi
  • Tuki talouden organisaatio- ja toimintamallimuutoksiin sekä teknologioiden arvioimiseen ja käyttöönottoon.
  Accounting, Reporting & Treasury

  Tarjoamme laskentaan ja raportointiin liittyviä palveluita, mikä tarkoittaa, että pääset konsultoimaan asiakkaitamme monipuolisissa laskentaan liittyvissä tilanteissa, kuten IFRS-konversioissa yrityksen listautuessa, IFRS- ja muiden standardien käyttöönotossa, listautuneiden yhtiöiden osalta vuosiraportoinnissa sekä käytännön haasteiden ratkaisemisessa laskennassa esimerkiksi osana yrityskauppoja. Konsultoit yrityksiä myös siinä, kuinka he voivat parantaa raportointiaan ja toimit asiantuntijana sekä projektipäällikkönä monipuolisissa ulkoisen laskennan projekteissa.

  Vastuullisuuspalvelut

  Vastuullisuuskonsultoinnissa olet avainasemassa tukemassa asiakkaitamme heidän vastuullisuustoiminnassaan, sen kehittämisessä ja raportoinnissa. Haluamme auttaa asiakkaitamme luomaan vastuullisempaa työelämää sekä auttaa heitä ymmärtämään, minkälaisia riskejä ja mahdollisuuksia toimintaan liittyy. Toimimme asiakkaidemme strategisena kumppanina osana muutosta ja kehitystä. Työssäsi pääset monipuolisesti mukaan vastuullisuuden eri teemoihin, kuten vastuullisuusraportointi, vastuullinen talous, ihmisoikeudet, kiertotalous sekä strateginen ESG.

 • Konsultointi

  Teknologiakonsultointi

  Teknologiakonsultoinnissa tavoitteemme on kehittää asiakkaillemme oikeanlaiset teknologiset ratkaisut. Näin autamme asiakkaitamme sekä parantamaan omaa suoriutumiskykyään että hallitsemaan toimintaansa liittyviä riskejä. Uskomme, että oikeanlainen teknologia toimii monien muutoksien mahdollistajana.

  Teknologiakonsultoinnin parissa meillä työskentelee asiantuntijoita hyvin monenlaisilla taustoilla. Olet sitten insinööri, data-asiantuntija tai matemaattisen-/kauppatieteellisen taustan omaava, niin kaikki toimivat hyvänä lähtökohtana työssä menestymiseen.

  Voit päästä työskentelemään esimerkiksi seuraavien aihealueiden parissa:

  • Teknologiaan liittyvät muutosprojektit (Technology Transformation linkki)
  • SAP-järjestelmän asiantuntijaprojektit (Technology Solution Delivery –linkki)
  • Kyberturvallisuus (Cybersecurity linkki)
  • Data & Analytiikka (Data & Analytics –linkki)

  Liikkeenjohdon konsultointi

  Liikkeenjohdon konsultoinnin parissa pääset ideoimaan ja suunnittelemaan uutta, viemään läpi muutoksia ja johtamaan erilaisia projekteja alusta loppuun asti. Pääset tekemään aidosti merkityksellistä työtä auttaessasi asiakkaitamme kehittymään jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Meiltä löydät uramahdollisuuksia esimerkiksi seuraaviin aihealueisiin liittyen:

  • Talouden konsultointi (linkki)
  • Toimitusketjujen hallinta (SC&O linkki)
  • Liiketoiminnan muutosprojektit ja kehittäminen (BT linkki)
  • Organisaatioiden riskien hallinta ja sisäinen tarkastus (ER linkki)
  • HR prosessien, strategian ja teknologian kehittäminen (PAS linkki)
  • Teknologiaan liittyvien riskien hallinta ja sisäinen tarkastus (Technology risk linkki)

  Pankki- ja vakuutussektorilla tapahtuva konsultointi

  Konsultoinnin parissa meillä työskentelee myös useita pankki- ja vakuutussektoriin erikoistuneita asiantuntijoita. Liittymällä heidän joukkoonsa pääset auttamaan sektorilla toimivia asiakkaitamme esimerkiksi muutosprojekteissa, riskien hallinnassa sekä uusien toimintamallien ja tapojen luomisessa.

   Tutustu tarkemmin tiimeihimme:

  • Riskienhallinta esimerkiksi luottoriskien, ESG:n ja muun säätelyn parissa (linkki)
  • Business Transformation
  • Teknologiakonsultointi sisältäen esimerkiksi muutosprojektit sekä datan & analytiikan hyödyntämisen (linkki)
  • Aktuaaripalvelut (linkki)
 • Strategiakonsultointi

  Transaction Support

  Haluatko työskennellä tiimissä, jossa valmistelemme taloudellisia analyysejä ja annamme yrityskauppoihin liittyvää neuvontaa sekä kotimaisille että kansainvälisille yritys- ja pääomasijoitusyhtiöille?

  Pääset työssäsi laatimaan erilaisia yritysjärjestelyihin liittyviä taloudellisia due diligence -tarkastuksia. Työsi kautta varmistat, että asiakkaamme saavat parhaan käsityksen ostamansa tai myymänsä yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Työsi keskiössä ovat intohimo taloudellisiin analyyseihin ja asiakkaan liiketoiminnan tukemiseen.

  Corporate Finance

  Haluatko olla mukana tukemassa asiakkaitamme saavuttamaan strategiset tavoitteet paikallisten tai kansainvälisten fuusioiden ja/tai yritysostojen (M&A) kautta? Tuemme yritysten omistajia, pääomasijoitusyhtiöitä ja yritysasiakkaita koko yrityskauppaprosessin ajan aina liiketoimintasuunnitelmien laatimisesta, arvonmäärityksen suorittamiseen, ostajakontaktien hallintaan sekä kauppa- ja neuvottelutaktiikoiden suunnitteluun saakka. Tavoitteenamme on olla markkinoiden luotetuin neuvonantaja.

  Valuation, Modelling and Economics

  Luomme perustaa strategisille, kaupallisille sekä investointeihin ja transaktioihin liittyville päätöksille yhdistämällä analyyttisen taloudellisen osaamisen ja asiakkaidemme tarpeiden ymmärtämisen. Sinulla on mahdollisuus työskennellä jonkin alla mainitun kokonaisuuden parissa.

  Arvonmäärityksessä pääset suorittamaan yritysten ja yksittäisten omaisuuserien arvonmäärityksiä transaktio-, yritys-, sääntely- ja kirjanpitotarkoituksiin. Työhön sisältyy myös projekteja, joissa suoritamme liiketoiminnan arvonmäärityksiä, hankintamenon allokaatioita, arvonalentumistestejä sekä kannustin- ja optio-ohjelmien arvonmäärityksiä. Autamme asiakkaitamme laajalla sektoriryhmällä edistämään heidän strategista ja taloudellista agendaa monimutkaisessa ja jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä.

  Mallinnuksessa tulet työskentelemään kohti vihreää siirtymää auttamalla suuria  kansainvälisiä sijoitusrahastoja, institutionaalisia sijoittajia ja kehittäjiä tekemään investointipäätöksiä uusiutuvan energian alalla. Kehitämme monimutkaisia rahoitusmalleja sekä energiahankkeiden yksityiskohtaisia arviointeja ja arvonmäärityksiä, usein yhdessä käynnissä olevien yrityskauppa- ja velkarahoitusprosessien kanssa. Lisäksi tarjoamme erilaisia rahoitusmallinnuspalveluita suurille yrityksille.

  Taloustieteen osalta pääset työskentelemään yritysrahoituksen, velka- ja rahoitusneuvonnan, sijoitusmallinnuksen, julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien, julkisten infrastruktuurihankkeiden, riskianalyysin arvioinnin ja sijoittajaneuvonnan aloilla. Työsi liittyy tyypillisesti taloudelliseen neuvontaan Pohjoismaiden suurimmissa kiinteistö- ja infrastruktuurihankkeissa. 

  EY Parthenon

  EY Parthenonissa pääset auttamaan toimitus- ja yritysjohtajia suunnittelemaan ja toteuttaman pitkäaikaista arvoa luovia muutosstrategioita. Työskentelet yritys- ja kasvustrategian, yrityskauppastrategian ja -toteutuksen tai turnaround- ja uudelleenjärjestelystrategian painopistealueilla. Työssäsi sovellat strategista ongelmanratkaisua, jossa strategia yhdistyy ihmilähtöiseen suunnitteluun ja teknologiaan.

  EY-Parthenoniin kuuluminen tarjoaa kasvumahdollisuuksia ammatillisessa kehityksessä, kansainvälisessä kokemuksessa ja uramahdollisuuksissa. Sinulla on mahdollisuus konsultoida asiakkaitamme esim. seuraavilta toimialoilta:

  • Kuluttajatuotteet ja vähittäiskauppa
  • Koulutus
  • Energia
  • Rahoituspalvelut
  • Terveys ja hyvinvointi
  • Teolliset tuotteet
  • Pääomasijoitukset
  • Teknologia, media ja televiestintä
 • Vero- ja lakipalvelut

  Tax, Transformation & Technology

  Veroteknologiaan keskittyvässä tiimissä sinulla on mahdollisuus keskittyä veroteknologian, automaation, vero-optimoinnin ja analytiikan hyödyntämiseen asiakkaidemme liiketoiminnassa. Autat asiakkaitamme muuttuvassa liiketoimintaympäristössä hyödyntämään dataa, hallitsemaan kustannuksia, vähentämään riskejä ja lisäämään tehokkuutta automaation avulla.

  Business Tax Services

  Kotimaisen yritysverotuksen tiimissä pääset haastamaan itseäsi mm. seuraavien kokonaisuuksien parissa:

  • Ennakkoratkaisuhakemukset
  • Valitusten ja oikaisuvaatimusten laatiminen
  • Omistajayrittäjäasiakkaiden veroihin liittyvät projektit (mm. sukupolvenvaihdokset ja erilaiset yritysjärjestelyt)
  • Tuloveroilmoitukset
  • Kiinteistöverotus

  International Tax & Transaction Services

  Kansainvälisen yritysverotuksen tiimissä työskennellessäsi voit taustastasi ja mielenkiinnonkohteistasi riippuen olla tukemassa asiakkaitamme laaja-alaisesti kansainväliseen yritysverotukseen, siirtohinnoitteluun ja yrityskauppojen verotukseen liittyvissä aihealueissa. Tutustu alta lisää eri aihealueisiin:

  • Siirtohinnoittelupalvelut (Linkki)
  • Yrityskauppojen verotus (Linkki)

  Global Compliance and Reporting

  Verotustoimintojemme compliance-puolella pääset taustasi ja motivaatiosi suunnassa kehittämään itseäsi monipuolisesti erilaisten veroraportoinnin ja taloushallinnon tehtävien parissa. Voit esimerkiksi erikoistua verolaskentaan ja/tai tilinpäätösten ja yritysveroilmoitusten laatimiseen tai toimia puhtaasti kirjanpidon tai palkanlaskennan asiantuntijan tehtävissä. Taustalla sinua on tukemassa suuri joukko asiantuntijoita niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

  Indirect Tax

  Oletko kiinnostunut välillisistä veroista? Haluatko työpaikan, jossa voit kehittyä asiantuntijana mielenkiintoisten ja haastavien toimeksiantojen parissa, osana kansainvälistä ja asiantuntevaa työympäristöä? Välillisen verotuksen tiimissä autat eri toimialoilla toimivia asiakkaitamme välilliseen verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Solmit, ylläpidät ja vahvistat olemassa olevia asiakassuhteita niin sisäisesti kuin ulkoisesti ja varmistat, että asiakkaillemme tuotettu palvelu on erinomaista.

  Roolisi välillisen verotuksen parissa voi sisältää esim. arvonlisäverotus- tai tulliasiantuntijana toimimista.

  Transaction Law

  Yrityskauppojen lakipalveluihin erikoistuneessa yksikössämme olet mukana auttamassa asiakkaitamme saavuttamaan yrityskauppoihin liittyvät tavoitteet tehokkaasti ja lisäarvoa tarjoten. Kokonaisvaltaisen palvelun takaamiseksi tulet tekemään paljon yhteistyötä EY:n varmennus-, vero-, yrityskauppa- ja kontultointi-alan ammattilaisten kanssa.

  Lisäksi taustastasi riippuen voit myös neuvoa ja tukea asiakkaitamme mm. kilpailunrajoituksiin, työllisyyteen ja etuihin, ympäristölainsäädäntöön ja/tai immateriaalioikeuksiin ja verotukseen liittyen.

  Corporate Law

  Corporate Advisory -lakitiimimme tarjoaa mahdollisuuden osallistua haastaviin ja mielenkiintoisiin projekteihin liikejuridiikan eri osa-alueilla. Hankkeet vaihtelevat monimutkaisista kansallisista ja kansainvälisistä yritysjärjestelyistä ja sopimusjärjestelyistä erilaisiin sääntelykysymyksiin liittyvään oikeudelliseen tutkimukseen. Työsi pitää sisällään paljon kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä muiden huippuasiantuntijoiden kanssa niin juridiikan kuin esim. verotuksen ja yrityskonsultoinnin osa-alueilta.

  Kokemuksestasi riippuen voimme tarjota sinulle joko paikan projektinhallintatehtävissä tai loistavan paikan kehittää substanssiosaamistasi entisestään huippuammattilaisten kanssa. Kokemuksesi mukaisesti voit liittyä tiimiimme vanhempana neuvonantajana tai johtajana. 

  Employment Law

  Haluatko neuvoa asiakkaitamme monimutkaisissa työoikeudellisissa asioissa yli maantieteellisten rajojen liiketoiminnan eri kehitysvaiheissa? Tämä on oikea paikka sinulle, jos haluat olla mukana auttamassa yrityksiä rakenteiden uudistamisen, fuusioiden, yritysostojen sekä muiden yritystoiminnan muutosten henkilöstöön liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä.

  Kansainvälisten hankkeiden parissa työskentelet tarvittaessa kokeneiden paikallisten työsuhdeasianajajien kanssa, joilta löytyy paikallinen tieto maakohtaisesta työlainsäädännöstä sekä henkilöstökäytännöistä. Näin apunasi on aina globaali verkosto, jonka tuella pystyt parhaiten auttamaan asiakkaitamme yritystoiminnan muutosten toteuttamisessa oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti.

 • Core Business Services

  Kiinnostaako sinua liiketoiminnan tukeminen ja konsulttien menestyksen mahdollistaminen? Sinun seuraava askeleesi voisi olla Core Business Services -yksikössämme, jossa tuemme liiketoiminnan keskeisiä prosesseja, kehitämme liiketoimintaa sekä tarjoamme erinomaiset mahdollisuudet yrityksen menestykseen. Sinulle tämä voi tarkoittaa työskentelyä esimerkiksi:

  • HR-asiantuntijana HR-prosessien, liiketoiminnan tukemisen, rekrytoinnin tai osaamisen kehittämisen saralla
  • Brändin, markkinoinnin tai viestinnän kehittämisessä
  • Liiketoiminnan kehittämisessä sekä myynnin tukemisessa
  • Taloudessa, lakipalveluissa, IT:ssä tai riskien hallinnassa

Hybridimalli

Tiedämme, että yksi tapa työskennellä ei sovi kaikille. Siksi olemme luoneet EY:llä hybridimallin, jossa yhdistyvät etätyön ja lähityön parhaat puolet. Uusi malli antaa mahdollisuuden löytää yksilöllisesti sopivia ratkaisuja, jotka tukevat hyvinvointia ja yhteenkuuluvuutta.

Olemme kaikki yksilöitä, joilla on omat tarpeensa työajan käytölle, fyysiselle työtilalle ja yhteistyön tavoille. Ehkäpä haet lapsesi aikaisin torstaina, saat energiaa työpäivään aamuisesta treenistä, olet tehokkaimmillasi päivän päätteeksi tai saat inspiraatiota työskentelemällä kesämökiltä käsin. Uusi hybridityömallimme on suunniteltu niin, että sinä ja kaikki yli 8000 pohjoismaista työntekijäämme voivat rakentaa juuri itselleen parhaiten sopivan rytmin työpäiviisi. Näin voit saada lisää merkitystä työllesi, tilaa henkilökohtaisille velvollisuuksillesi ja mahdollisuuden toteuttaa intohimojasi.

Selaa työpaikkojamme

Katso avoimet uramahdollisuutemme ja löydä juuri sinulle sopiva seuraava askel urallasi. Tarjoamme sinulle mielenkiintoisten projektien, mukavien työkavereiden ja joustavan työympäristön ohella mahdollisuuden olla oma itsesi ja rakentaa samalla parempaa työelämää.

Katso avoimet työpaikkamme

 

Avoin hakemus

Olemme aina kiinnostuneita erilaisilla taustoilla ja osaamisella olevista henkilöistä, joten voit jättää avoimen hakemuksen, vaikka meillä ei juuri nyt mitään sinua kiinnostavaa olisikaan avoimessa haussa. Kerro hakemuksessasi lisää sinusta sekä siitä, mitä toivot pääseväsi meillä tekemään. 

Jätä hakemus

Omaa polkua rakentamassa - EY:n urablogi

Tervetuloa seuraamaan arkea EY:llä, kurkistamaan kulissien taakse sekä tutustumaan EY:läisiin ja heidän uratarinoihinsa.

Lue lisää

Career blog promo box

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa

L T