3 minuutin lukuaika 6 syysk. 2022
Patrik Etelävuori istumassa auditoriossa

Miten työelämän murros myllertää työympäristöjä nyt ja tulevaisuudessa?

Kirjoittaja Patrik Etelävuori

EY Finland, Consulting, People Consulting, Senior Manager, Transformation Lead, Work Experience

Tulevaisuuden työn ja työympäristöjen muotoilija ja muutoksen johtaja ihmisläheisellä otteella. Innostus uudelle ja intohimona ruoka, grilli ja meri. Keskittyen ongelmaa ennen ratkaisua.

3 minuutin lukuaika 6 syysk. 2022

Koronapandemia pakotti yritykset digiloikkaan, joka ensin mahdollisti laajan etätyöskentelyn ja juurruttaa nyt erilaisia hybridityömalleja.

Lyhyesti:

  • Moni organisaatio suhtautui epäilevästi etätyöhön. Sitten tuli koronapandemia, joka pakotti tekemään laajan etätyöskentelyn mahdollistavan digiloikan.
  • Nyt, digiloikan uudessa vaiheessa, työpaikoille juurrutetaan hybridityömalleja. EY:n Patrik Etelävuoren mukaan hybridi on työympäristön muutokselle paras malli.
  • EY:n uusi Bricks, Bytes and Behaviors -malli tarkastelee työelämän muutosta kokonaisvaltaisesti; se myös mahdollistaa ihmislähtöisen hybridimallin.

– Pandemia avasi Pandoran lippaan, kiteyttää Patrik Etelävuori, EY Suomen konsultointipalveluiden Workplace Transformation Lead. Hänen mukaansa hybridi on työympäristön transformaatiolle paras malli – ja yritysten on luotava toimintamallit tähän muutokseen.

– Enää ei voida puhua toimitilahankkeista. Keskusteluun on tuotava koko työympäristön ja työnteon muutos.

Etelävuoren mukaan yritykset suhtautuvat työympäristömuutokseen liian kapea-alaisesti.

– Pitäisi ottaa holistinen näkökulma siihen, miten työympäristö tukee työntekoa ja mihin toimitiloja jatkossa käytetään.

Enää ei voida puhua toimitilahankkeista. Keskusteluun on tuotava koko työympäristön ja työnteon muutos.
Patrik Etelävuori
EY Finland, Consulting, People Consulting, Senior Manager, Transformation Lead, Work Experience

Työympäristöjen muutos on vain ajan kysymys.

– Tärkein osa muutosta ovat omat käyttäytymismallimme, joita sekä fyysinen että digitaalinen työympäristö tukee. Muutos koskettaa meitä kaikkia, mutta sopeutuminen vie aikaa.

Hybridimallin keskiössä ihminen

Tältä pohjalta ponnistaa myös EY:n uusi Bricks, Bytes and Behaviors -toimintamalli, joka suhtautuu muutokseen kokonaisvaltaisesti ja mahdollistaa ihmislähtöisen hybridimallin. BBB-malli muistuttaa, että tiiliseinät tai nopeat nettiyhteydet eivät tee toimivaa työympäristöä; on mentävä suoraan pehmeän pääoman ytimeen eli ihmisiin, heidän toiveisiinsa ja mieltymyksiinsä.

– BBB-malli luo edellytykset kestävälle liiketoiminnalle ja kehitykselle, jossa huomioidaan työntekijän hyvinvointi ja työntekijäkokemus. Työympäristön ja työnteon muutos perustuu avoimuuteen, kuunteluun ja osallistamiseen – ja sitoutuneeseen johtoon.

EY:n Bricks, Bytes and Behaviors -malli katsoo työelämän muutosta kokonaisvaltaisesti ja mahdollistaa ihmislähtöisen hybridimallin. BBB-malli muistuttaa, että tiiliseinät tai nopeat nettiyhteydet eivät tee toimivaa työympäristöä. On mentävä suoraan pehmeän pääoman ytimeen: ihmisiin, heidän toiveisiinsa ja mieltymyksiinsä.

– Viimekädessä kaikki kulminoituu luottamukseen, niin työntekijän kuin työnantajankin näkökulmasta, Etelävuori painottaa.

Tulevaisuuden toimiston ei pidä olla etätyöpaikka

EY:n viime vuonna julkaiseman Work Reimagined Survey -tutkimuksen mukaan 90 prosenttia työntekijöistä vaatii joustavuutta etätyöskentelymahdollisuuksien ja työaikojen suhteen, ja jopa 54 prosenttia on valmis etsimään uuden työpaikan, jos nykyinen työnantaja ei sitä tarjoa.

– Meidän on lähestyttävä myös työympäristöjä samanlaisella ajattelulla. Tarvitaan kohtaamisia, törmäytyksiä, ryhmäytymistä ja synergioita – ja myös sitä, että itsenäiseen työhön on oma lupa ja rauha.

EY:n Work Reimagined Survey -tutkimuksen mukaan

90%

työntekijöistä vaatii joustavuutta esimerkiksi etätyöskentelymahdollisuuksien ja työaikojen suhteen.

– Emme kuitenkaan halua mennä työpaikalle yksin istumaan koko päiväksi, eli käytännössä kuin etätöihin. Tulevaisuuden toimiston ei tulisi olla etätyöpaikka, Etelävuori kuittaa.

Toimistolle menossa sen sijaan on järkeä, kun luvassa on vaikkapa tiimin viikoittainen kehitys- ja ideointipäivä.

– Tällaiset kohtaamiset ovat tärkeitä, koska ne ankkuroivat ihmiset yritykseen.

Kohti parempaa tilatehokkuutta ja viihtyvyyttä

Mitä hyötyjä EY:n Bricks, Bytes and Behaviours -malli tarjoaa nykytilanteessa? Etelävuoren mukaan uudenlainen, joustavampi ajattelu tuo lukuisia etuja. Ensinnäkin kustannukset laskevat, kun tilatehokkuus paranee eikä turhista seinistä ja neliöistä enää makseta.

– Samalla ihmiset työskentelevät enemmän yhdessä ja hiljainen tieto siirtyy tehokkaammin. Valinnanvapaus omista työnteon tavoista myös parantaa työntekijäkokemusta.

Tyytyväinen henkilöstö sitoutuu paremmin työnantajaan ja itse työhön – ja sitä kautta tuottavuusloikatkin ovat mahdollisia.

– Tällainen organisaatio myös houkuttelee uusia osaajia, jotka osaavat joustoja jo vaatiakin.

EY:n uusi kotipesä on tulevaisuuden työympäristö

EY päivittää Helsingin ydinkeskustassa osoitteessa Korkeavuorenkatu 32–34 sijaitsevaa arvotaloa todelliseksi ”tulevaisuudenkestäväksi” työympäristöksi. Vanhasta rakennuksesta säilytetään kantavat rakenteet sekä suojellut kohteet – unohtamatta kestävää kehitystä, jota tukee muun muassa rakennukselle haettava LEED Platinum -ympäristösertifikaatti.

Talon aulaan rakennetaan näyttävä valopiha ja ylempien kerrosten päälle kaksi uutta kerrosta, joiden katetuilta terasseilta avautuvat näkymät Helsingin ylle.

– Rakennukseen on lisäksi suunnitteilla muun muassa kuntosali ja puolijulkisia kohtaamistiloja, kertoo Patrik Etelävuori.

Punaisena lankana uudistuksessa on vuonna 2021 esitelty EY:n hybridityömalli, jonka myötä henkilöstöllä on mahdollisuus huomattavaan joustavuuteen työssään.

– Fyysinen ja digitaalinen työympäristö tukee jatkossa tätä mallia yhä paremmin. Muutosjohtamisessa huomioidaan henkilöstön tulevaisuuden tarpeet sekä hyödynnetään valtavaa määrää tilan käyttöön liittyvää sensoripohjaista dataa, kuvailee Etelävuori.

EY toteuttaa työympäristökehityksessä omaa Bricks, Bytes & Behaviors -malliaan sekä pilotoi uusia ratkaisuja ja toimintatapoja käyttäjälähtöisesti. Nyt jo tiedetään, että taloon tulee alueita, jotka tukevat tietynlaisia käyttäytymismalleja.

Konseptissa hyödynnetään 4C toimintamallia (Communication, Collaboration, Concentration, Chill-Out) ja se tarkoittaa, että työntekijälle löytyy ”täsmätila” jokaiseen aktiviteettiin ja tilanteeseen. Keskiössä ovat myös asiakkaat, heidän kohtaamisensa ja heidän kanssaan yhteiskehittäminen, eli tavallaan viides C, co-create. 

– Esimerkiksi keskittymistä vaativaa työtä varten on Concentration-alue, jossa kännykät pidetään äänettömänä eikä kukaan tule koputtamaan olkapäälle.  Kollegat voivat löytää toisensa eri alueilta EY:n oman smart office -sovelluksen kautta, joka on tavallaan työympäristön käyttöliittymä ja digitaalinen kaksonen.

Kiinteistön omistaa Sirius Capital Partners, joka vastaa rakennusprojektista ja sopimukseen kuuluvasta peruskorjaamisesta. Käyttäjänä EY:n rooli on kuitenkin merkittävä ja tilojen suunnittelu tehdään yhteistyössä suunnittelutoimisto Fyran kanssa. Uudistetut rakennukset on tarkoitus ottaa käyttöön kesän 2023 loppupuolella.

Patrik Etelävuori viherseinän takana EY:n Test Labissa

Yhteenveto

Vielä muutama vuosi sitten moni organisaatio oli epäileväinen etätyön suhteen. Koronapandemia pakotti organisaatiot digiloikkaan, joka mahdollisti laajemman etätyöskentelyn. Nyt työpaikoille juurrutetaan hybridityömalleja.

EY Suomen Workplace Transformation Lead -palvelun vetäjän Patrik Etelävuoren mukaan hybridi on työympäristön transformaatiolle paras malli.

Etelävuori painottaa, että työympäristömuutosta ei pidä nähdä kapea-alaisesti, esimerkiksi toimitilahankkeena. Muutokseen tarvitaan holistinen näkökulma ja keskustelua pitää käydä siitä, miten työympäristö tukee työntekoa. Tärkein osa muutosta on ihmisten käyttäytymismallit.

EY:n uusi Bricks, Bytes and Behaviors -toimintamalli katsoo työelämämuutosta kokonaisvaltaisesti. BBB-malli muistuttaa, että keskeistä on ihmiset ja heidän toiveensa. Malli alleviivaa työympäristön ja työnteon muutoksen perustuvan avoimuuteen, kuunteluun ja osallistamiseen – ja sitoutuneeseen johtoon.

Tästä artikkelista

Kirjoittaja Patrik Etelävuori

EY Finland, Consulting, People Consulting, Senior Manager, Transformation Lead, Work Experience

Tulevaisuuden työn ja työympäristöjen muotoilija ja muutoksen johtaja ihmisläheisellä otteella. Innostus uudelle ja intohimona ruoka, grilli ja meri. Keskittyen ongelmaa ennen ratkaisua.