Uramahdollisuudet verotusalalla

Verotusala on muuttunut viiden viime vuoden aikana enemmän kuin niitä edeltäneiden viidenkymmenen vuoden aikana. EY:n vero-, laki- ja konsultointipalveluiden työntekijänä pääset tekemään yhteistyötä asiakkaiden kanssa tulevaisuuden liiketoimintastrategioiden muovaamisessa.

Joka päivä opin jotain uutta. Visioimme EY:llä jatkuvasti uusia tapoja digitalisoida ja muuttaa liiketoimintaa innovatiivisilla tavoilla, jotka tuottavat lisäarvoa asiakkaillemme.

Kate Barton

EY Global Vice Chair – Tax

 

Muuta maailmaa jo tänään

Verotuksesta on tullut yksi yritysstrategioiden keskeisimmistä tekijöistä, ja verotuksen ammattilaisen rooli onkin nykyään entistä tärkeämpi ja palkitsevampi.

EY auttaa yrityksiä digitalisoimaan verotukseen liittyviä toimenpiteitä sekä tarttumaan laajeneviin mahdollisuuksiin alati kehittyvässä maailmassa. Asiakkaitamme ovat niin kunnianhimoiset startupit kuin monikansalliset konsernitkin.

Voit vaikuttaa tulevaisuuteen yhdistämällä monimuotoisen ajattelun teknologian ja analytiikan antamaan tehoon. Lisäksi voit auttaa asiakkaita luomaan lisäarvoa strategisilla ja reaaliaikaisilla näkemyksillä.

Disruptio mullistaa myös verotusalan

Verotuksessa käytettiin ennen työkaluna laskentataulukkoja. Nykyään botit hoitavat numeromurskauksen. Koneoppimisen, tekoälyn ja luonnollisen kielen generointi mullistavat koko verotusprosessin.

EY:n verotusammattilaiset pääsevätkin nykyisin käyttämään taitojaan entistä monipuolisemmin. Voit siis astua askeleen taaksepäin, tarkastella kokonaiskuvaa ja tunnistaa varsinaiset tavoitteet. Mahdollisesti pääset ratkaisemaan asiakkaiden monimutkaisia verotusongelmia, kehittämään teknologisia palveluita, tekemään muutoksia henkilöstörakenteeseen tai ratkomaan kansainväliseen verotukseen liittyviä lakiongelmia. Pääset hyödyntämään analyyttisia taitoja ja subjektiivista arvostelukykyäsi strategisissa päätöksissä. Ehkä seuraavaksi autat edistämään kilpailukykyä yhdistämällä inhimillisen kekseliäisyyden ja vallankumouksellisen teknologian.

  Verotuksen monet kasvot

  EY:n vero-osaajat ympäri maailmaa auttavat asiakkaita ymmärtämään ja hallitsemaan verovelvollisuuksiaan ja raportoimaan niistä vastuullisesti ja proaktiivisesti. Autamme asiakkaita myös arvioimaan, parantamaan ja seuraamaan verotusprosessejaan ja niihin liittyvää valvontaa ja riskienhallintaa sekä ylläpitämään hyvää suhdetta veroviranomaisiin.

  EY:n verotuspuoli käsittelee verotusta kaikista näkökulmista, mukaan lukien yritysverotus, globaali säännönmukaisuus ja raportointi, kansainvälinen lainsäädäntö, välillinen verotus, kansainvälinen verotus, varainsiirtovero ja veroneuvonta.

  EY:n joustavan urasuunnittelun ansiosta voit valita, mihin toimialaan erikoistut ja keskityt. Voit myös vaihdella työtehtäviä eri toimialojen välillä ja työskennellä verotuksen eri lajeihin erikoistuneissa tiimeissä.

  Voit työskennellä yritysostojen parissa, hyödyntää teknologiaa prosessien tehostamisessa ja säästää veroilmoituksen laatimiseen menevää aikaa, kehittää uusia verosuunnitteluun liittyviä palveluita, organisoida uusiksi yritysten henkilöstöresursseja tai auttaa yrityksiä järjestämään toimintojaan uudelleen mahdollisimman suuren verotushyödyn näkökulmasta.

  Työskennellessäsi verotusasioiden parissa autat luomaan lisäarvoa asiakkaille, parantamaan päätöksentekoa ja vähentämään riskejä.

  Ihmiset ovat verotuksen keskiössä

  Numerot ovat tärkeitä, mutta ne eivät ole kaikki kaikessa. Suhteet kollegoihin ja asiakkaisiin ovat aivan yhtä tärkeitä kuin tekniset taitosi. Niitä luodaan kasvokkain, ei näyttöpäätteen äärellä.

  Mitä digitaalisemmaksi verotus muuttuu, sitä enemmän EY:n veroammattilaiset viettävät aikaa asiakkaiden kanssa ymmärtääkseen heidän liiketoimintaansa ja toimialaansa syvällisesti. Numerot ovat toki tärkeä osa veroammattilaisen työtä, mutta tehtäväsi on lisäksi kertoa näkemyksiäsi markkinoiden kehityksestä ja auttaa asiakkaita sovittamaan globaali verotusasemansa yleiseen liiketoimintastrategiaansa.

  Tuletkin tekemään läheistä yhteistyötä eri maissa olevien kollegoiden kanssa ratkaisten monimutkaisia yritystoiminnan ja verotuksen ongelmia EY:n tarjoamilla työkaluilla. Yhdistämällä EY:n kokemuksen verotusasioista innovatiiviseen teknologiaan voit auttaa meitä muuttamaan tulevaisuuden verotoimintaa.

  Veroteknologia auttaa veropalveluita navigoimaan nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä, hyödyntämään dataa, hallitsemaan kustannuksia, vähentämään riskejä ja lisäämään tehokkuutta automaation avulla.

  Mikko Kuiro

  Nordic Tax Technology Transformation leader

  Verotus muuttuu, ja sinä sen mukana

  Samalla kun globalisaatio muuttaa yritysten toimintatapoja, myös verotus muuttuu. Verohallinnot innovoivat jatkuvasti koko ajan uusia työkaluja, ja ennemmin tai myöhemmin reaaliaikainen raportointi korvaa veroilmoituksen.

  Valtiot kaikkialla maailmassa digitoivat verohallintojaan ja päivittävät käytäntöjään virtuaalista ja rajatonta liike-elämää varten. Veronmaksajia koskevaa tietoa kerätään ja jaetaan nopealla tahdilla. Valtiot ovat entistä taitavampia big datan käyttämisessä, joten veronmaksajien on oltava sitä myös.

  EY hyödyntää tukityökaluja, joiden avulla pysyt ajan tasalla uusien verojen, muuttuvien säädösten ja raportointi- ja säännönmukaisuusvelvoitteiden suhteen. Tietojemme ja kokemuksemme avulla asiakasyritykset pysyvät muutoksen tahdissa ja maksavat veroa aina oikean määrän, oikeisiin maihin ja oikeaan aikaan.

  Pohjoismaisille työntekijöillemme on tarjolla upeita mahdollisuuksia tulevaisuudessa henkilökohtaisten urapolkujen kautta - apunaan inspiroivat johtajat, jotka elävät yrityksemme arvoja todeksi joka päivä. Vahvuutemme on kyvyssä työskennellä tiimeinä, asiakkaat fokuksessa.

  Elisabeth Granhage

  People Partner Tax

   

  Kokeneet ammattilaiset

  Inspiroidu, nauti arvostuksesta ja muuta maailmaa tavalla, jonka et uskonut olevan mahdollinen.

  Löydä työpaikat

   

  Opiskelijat ja vastavalmistuneet

  Harjoitteluohjelmista kokopäiväisiin tehtäviin - löydä juuri sinulle sopiva tehtävä, joka auttaa sinua kasvamaan, oppimaan ja johtamaan.

  Löydä työpaikat