Antti Suominen

Antti Suominen

EY Finland, Assurance, Partner

Tilintarkastuspartneri, Kiinteistö- ja rakennustoimialan vetäjä Suomessa.

Antti toimii tilintarkastuspartnerina EY:n Helsingin toimistossa. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus tilintarkastuksista ja neuvonannosta useilla eri toimialoilla, erityisesti rakennus- ja kiinteistötoimialalta sekä valmistavasta teollisuudesta.

Antin asiakaskunta koostuu pääosin listayhtiöistä, perheyhtiöistä sekä pääomasijoittajien omistamista portfolioyhtiöistä. Asiakastyön lisäksi hän toimii EY:n Suomen tilintarkastusliiketoiminnan johtoryhmässä Markets -vastaavana.

Antti on kauppatieteiden maisteri Helsingin kauppakorkeakoulusta sekä KHT -tilintarkastaja.

Building a better working world - Näin Antti rakentaa paremmin toimivaa maailmaa

Asiakasvastuullisen tehtävässä toimin käytännössä päivittäin linkkinä EY:n osaavien tiimien ja tilintarkastusasiakkaiden välillä. Minua motivoi mahdollisuus tukea toisaalta toimivia pääomamarkkinoita, mutta samalla rakentaa myös toimivaa ja palkitsevaa työelämää EY:llä.

Ota yhteyttä Anttiin