Benita Öling

Benita Öling

EY Finland, Assurance, Assistant Partner, KHT ja JHT- tilintarkastaja

Kaksikielinen (ruotsi suomi) tilintarkastaja Pohjanmaalta. Vapaa-ajan aktiviteetteihin kuuluu liikuntaharrastukset ja matkustaminen.

Benita on ollut tilintarkastajana vuodesta 1993 ja toimii nykyään Assistant Partnerina. Benitalla on KHT- ja JHT auktorisointi. Hänen asiakaskuntaan kuuluu toimeksiantoja koko Suomesta, enimmäkseen Pohjanmaan seudulta. Hän toimii myös päävastuullisena tilintarkastajana useissa asiakkuuksissa. Benitalla on laskentatoimen KTM- tutkinto Hankenilta.

Building a better working world - Miten Benita rakentaa paremmin toimivaa maailmaa

Pidän tärkeänä sitä, että EY pitää tiiviit yhteydet myös yritys- ja yrittäjäjärjestöihin, jotka tukevat elinkeinoelämää alueellisesti.

 

Ota yhteyttä Benitaan