Photographic portrait of Daniella Haaga
Onnistuneen muutoksen mahdollistamiseksi organisaatioiden on huomioitava muutoksen molemmat puolet – muutoksen tekninen ja ihmispuoli.

Daniella Haaga

Senior Consultant, People Consulting, EY Finland

Muutosten läpiviejä. Organisaatiotehokkuuden ajuri. Kahvi-intoilija.

Daniella työskentelee seniori konsulttina EY:n People Consulting tiimissä Helsingissä. Ennen EY:llä työskentelyn aloittamista hän on työskennellyt useilla eri toimialoilla, keskittyen ihmiskeskeisen liiketoiminnan kehittämiseen.

Daniellalla on kokemusta erilaisista liiketoiminnan muutoshankkeista, erityisesti teknologiamuutoksista.

Hän on johtanut organisaatioiden toiminnan tehostamista implementoiden

merkityksellisiä muutosaktiviteetteja, kuten: sidosryhmien johtaminen, muutosten vaikutusten kartoittaminen, muutosten ja muutosvalmiuden mittaaminen sekä muutosten jatkuvuuden mahdollistaminen. Hänen kykynsä yhdistää projekti- ja muutosjohtamisen vaatimukset mahdollistaa organisaatioiden konkreettisten liiketoimintaetujen saavuttamisen.

Daniella on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Turun kauppakorkeakoulusta pääaineenaan muutosjohtaminen ja sivuaineinaan toimitusketjujen johtaminen ja tietojärjestelmätiede. Lisäksi Daniellalla on Prosci®-sertifikaatti muutosjohtamisessa ja Lean Yellow Belt -sertifikaatti Lean-työkaluissa ja jatkuvassa parantamisessa.

Building a better working world - Näin Daniella rakentaa paremmin toimivaa maailmaa

Roolissaan Daniella mahdollistaa organisaatioiden liiketoimintatransformaatiot yhdistämällä ihmisten, teknologioiden ja innovaatioiden voiman. Auttamalla asiakasorganisaatioita asettamaan ihmiset monimutkaisten muutosten keskiöön, yhä useammat toimijat saavuttavat muutoksiensa suunnitellut tavoitteet.

Daniella toimii päävalmentajana EY:n pohjoismaiden oppimis- ja perehdytysohjelmalle (SPOT ON -ohjelma), jonka tavoitteena on varmistaa kattava ja yhdenmukainen perehdys jokaiselle konsultille kaikissa pohjoismaissa. Ohjelma nähdään välttämättömyytenä uusien tulevaisuuden johtajien tukemisessa.

EY:llä kollegat kuvailevat Daniellaa luontaisena johtajana, jolla on kyky navigoida ja johtaa ihmiset monimutkaisten tilanteiden läpi. Tiiminvetäjänä hän haluaa, että jokainen tuntee tulevansa kuulluksi ja ymmärretyksi – edistäen tiimien kokonaisvaltaista toimimista.

 

Ota yhteyttä Daniellaan