Kuva: Hanna Asikainen Gallardo - Business Transformation Team Lead
Liiketoiminnan onnistunut muutos on kokonaisuus, jossa huomioidaan asiakas, yhtiön oma tahtotila ja kyky uudistua sekä teknologian, datan ja regulaation tuomat mahdollisuudet (tai rajat)

Hanna Asikainen Gallardo

Business Transformation Team Lead, Financial Services, EY Finland

Ratkaisukeskeinen isojen muutoshankkeiden draivaaja, joka uskoo valmentavaan otteeseen ja tykkää tehokkuudesta.

FS Consulting Business Transformation Lead -tehtävässä Hanna työskentelee erilaisissa muutoshankkeissa, joissa finanssialan toimijat uudistavat nykyliiketoimintaansa ja valmistautuvat tulevaisuuden muutoksiin. Hanna työskentelee tiiminsä kanssa vahvasti yhteistyössä muiden EY:n asiantuntijoiden kanssa liimaten yhteen eri osaamisalueet muun muassa liiketoiminnan, teknologian, datan, riskin ja regulaation alueilta.

Hannassa yhdistyy pitkä konsultointitausta ja vakuutusyhtiön puolella vuosia kestänyt laaja-alainen kehitystyökokemus. Konsultoinnista hänellä on finanssialan lisäksi kokemusta muistakin toimialoista ja hän on kokenut johtamaan uudistushankkeita, jotka ovat usein (mutteivät aina) linkitettyinä suuriin IT-implementointeihin. Vakuutusyhtiöaikanaan Hanna kasvatti liiketoimintakehittämisen kokemusta reguloidulla alalla.

Hanna on kauppatieteiden maisteri Helsingin Kauppakorkeakoulusta (Aalto Yliopisto) ja töiden ohessa hän on aktiivinen joukkuevoimistelun kansainvälisenä tuomarina.

Building a better working world - Näin Hanna rakentaa paremmin toimivaa maailmaa

Hanna on ratkaisukeskeinen ja häntä kuvataan usein aikaansaavaksi ”make-it-happen” henkilöksi, joka pystyy ohjaamaan tiimin ja projektin maaliin vaikeissakin tilanteissa. Valmentavana tiimin vetäjänä hänelle on tärkeää huomioida kaikkien tiimiläisten kehittyminen ja jaksaminen riippumatta siitä, ovatko he toimittajan vai asiakkaan edustajia. Yhdessä tekemällä saavutetaan aina enemmän.

Hankkeet, joihin Hanna tiiminsä kanssa useimmiten osallistuu, tähtävävät muutokseen ja tämä saattaa aiheuttaa pelkoa tai epävarmuutta uudistushankkeen sisällä ja sen ympärillä. Avoin kommunikaatio, ihmisten ottaminen mukaan tekemiseen ja tavoitteiden kirkastaminen ovat auttaneet Hannaa aiempien hankkeiden onnistumisissa.

Ota yhteyttä Hannaan