Kuva: Ida Laaksonen

Ida Laaksonen

Manager, People Advisory Services, EY Finland

Palkitsemisen asiantuntija. Erityisosaamisena ylimmän johdon palkitseminen ja vastuullinen palkitseminen.

Fokusalueet Konsultointi Workforce
Toimisto Helsinki, FI

Ida työskentelee EY:n People Advisory Services -toiminnossa palkitsemisen ja HR transaktioiden parissa. Hän tuli EY:lle vuonna 2018. Ennen EY-uraa Ida on toiminut henkilöstöhallinnossa operatiivisissa tehtävissä ja henkilöstön kehittämishankkeissa.

Ida on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Tampereen yliopistosta pääaineenaan yritysjuridiikka.

Building a better working world - Näin Ida rakentaa paremmin toimivaa maailmaa

"Minua kiinnostaa vastuullisen palkitsemisen mahdollisuudet hyvän työelämän rakentamisessa ja työntekijäkokemuksen luonnissa.

Vastuullinen palkitseminen ulottuu paljon pidemmälle kuin pelkästään ylimmän johdon palkitsemiseen tai tulospalkkiojärjestelmän mittareihin.

Palkitsemisen keinoilla on monia mahdollisuuksia vahvistaa yhtiön vastuullisuutta ja luoda kokonaisuus, jota työntekijät arvostavat. Vastuullista palkitsemista on esimerkiksi palkkatasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden toteutuminen sekä työnantajan toimet ja kannustimet, jotka tukevat työntekijöitä tekemään vastuullisia valintoja myös työn ulkopuolella."

Ota yhteyttä Idaan