Picture of Jenni Smedberg

Jenni Smedberg

Associate Partner, EMEIA FSO Assurance, Audit, EY Finland

KHT-tilintarkastaja ja neuvonantaja. Erikoisalana vakuutussektorin tilintarkastus ja neuvonanto. Kolmen lapsen äiti. Vapaa-aika kuluu liikunnan parissa ja jääkiekkokaukalon laidalla.

Jenni johtaa Suomessa rahoitustoimialan asiakkaiden tilintarkastuksiin erikoistunutta FSO Audit tiimiä. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus tilintarkastuksesta ja hänen erityisosaamisalaansa ovat vakuutustoimialan tilintarkastukset ja neuvonanto sekä konsernitilinpäätös- ja IFRS kysymykset. Rahoitustoimialan lisäksi Jenni työskentelee monipuolisesti myös muiden toimialojen asiakasyritysten parissa.

Jennillä on kauppatieteiden maisterin tutkinto Jyväskylän yliopistosta ja hän on KHT-tilintarkastaja. Jenni on toiminut EY:llä tilintarkastajana vuodesta 2006 lähtien.

Building a better working world - Näin Jenni rakentaa paremmin toimivaa maailmaa

"Tilintarkastajana koen, että minulla on merkittävä rooli asiakasyrityksieni taloudellisen – ja tulevaisuudessa yhä enenevissä määrin myös ei-taloudellisen – informaation varmentamisessa.  Haluan johtaa tiimiäni ja tukea asiakkaitani tinkimättömällä ja empaattisella otteella ja luoda siten luottamusta kasvun mahdollistamiseksi."

 

Ota yhteyttä Jenniin