Joonas Tolonen - Senior Analyst, Middle Market Financial Services, EY Finland

Joonas Tolonen

Senior Analyst, Middle Market Financial Services, EY Finland

Middle Market M&A -neuvonantaja. EY:lle maaliskuussa 2019. Aktiivinen liikkuja ja innostunut golfharrastelija.

Fokusalueet Kasvu Perheyritys
Toimisto Turku, FI

Joonas avustaa pk-yrityksiä erilaisissa yritysjärjestelyihin liittyvissä tehtävissä.

Joonaksella on kokemusta eri kokoisten ja eri toimialoilla toimivien yhtiöiden Corporate Finance-, Due Diligence- ja arvonmäärityspalveluista, sekä pankkialan Trade Finance -palveluista.

Joonas on laatinut pk-yrityksille ja niiden omistajille perusteellisia kassavirta- ja markkinakerroinpohjaisia arvonmäärityksiä, sekä analyyttisia due diligence -selvityksiä. Näiden lisäksi Joonas on neuvonut asiakkaitaan heidän osto- ja myyntiprosesseissansa, sekä muussa strategisessa päätöksenteossa.

Joonas on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Turun Kauppakorkeakoulusta.

Building a better working world - Näin Joonas rakentaa paremmin toimivaa maailmaa

Yrityskauppa on usein yksi pk-yrityksen omistajan työelämän merkittävimpiä tapahtumia. Näinä poikkeuksellisina aikoina Joonas pyrkii olemaan omistajien luotettava transaktiokumppani, joka ei tule luovuttamaan ennen kuin sopiva ratkaisu on yhdessä asiakkaan kanssa löydetty.

Ota yhteyttä Joonakseen