Picture of Nathalie Clément, EY

Nathalie Clément

Associate Partner, Leader of Climate Change and Sustainability Services, EY Finland

Uusien liiketoimintamahdollisuuksien luominen ilmaston, kiertotalouden, luonnon monimuotoisuuden ja sosiaalisen vastuun kautta. Intohimona kehittää tapaamme ymmärtää liiketoiminnan arvonluontia.

Nathalie Clément toimii EY:n vastuullisuuspalveluiden johtajana. Hän auttaa yrityksiä rakentamaan kestävästä kehityksestä kasvun mahdollistajaa ilmaston, kiertotalouden, luonnon monimuotoisuuden ja sosiaalisen vastuun kautta.

Ennen EY:llä työskentelyä Nathalie on toiminut pörssiyhtiöissä vastuullisuusjohtajana ja hallituksen jäsenenä. Hänellä on lisäksi pitkäaikaista kokemusta asiakkaiden konsultoinnista globaaleissa ympäristöissä. Nathalie on toiminut myös yrittäjänä ja osaomistajana yhdessä Suomen ensimmäisistä ympäristön megatrendien parissa toimivista yrityksistä.

Building a better working world - Näin Nathalie rakentaa paremmin toimivaa maailmaa

"Yrityksillä on äärimmäisen tärkeä rooli vihreän transformaation mahdollistajina. Haluan auttaa asiakkaitamme onnistumaan tässä strategisessa muutoksessa.”

Ota yhteyttä Nathalieen