Niko Maranko
Transformoituminen talouden ja tukipalveluiden uuteen normaaliin edellyttää vahvaa digitalisoitumisen, joustavan kulttuurin ja osaamisen johtamista

Niko Maranko

EY Finland, Consulting, Partner

Niko johtaa liiketoiminnan tukipalveluiden konsultointia Pohjoismaissa ja taloushallinnon konsultointia Suomessa.

Nikolla on yli 20 vuoden kokemus taloushallinnon ja liiketoiminnan tukipalveluiden transformaatioista strategiasta toimintamallien kautta käyttöönottoon kattaen ihmiset / organisoitumisen, prosessit / datamallit ja työvälineet. Pääosa Nikon asiakkaista on Pohjoismaisia globaalisti toimivia pörssiyrityksiä.   

Digitalisoituminen, liiketoimintojen murros, sijoittajien ja viranomaisten odotusten muutos vaikuttavat kaikki vahvasti taloushallinnon ja liiketoiminnan tukipalveluiden tapaan toimia yrityksen arvoketjujen ytimessä ja muutoksen mahdollistajana. Ihmiset, osaamisen johtaminen ja uuden kulttuurin luominen ovat avainroolissa onnistuneen muutoksen johtamisessa. Uusi normaali vaikuttaa vahvasti tapaamme tehdä töitä, ja hyödyntää uudella tavalla virtuaalisia verkostoja. 

Building a better working world - Näin Niko rakentaa paremmin toimivaa maailmaa

Maailman muuttuessa kilpailukyvyn säilyttäminen on elinehto kannattavalle kasvulle, ja talouden hyvinvointi mahdollistaa työelämän monimuotoisuuden ja tasa-arvon kasvattamista. Murros ei kuitenkaan ole helppoa, ja tarkoittaa usein merkittäviäkin muutoksia toimintamalleissa ja organisaatioissa. Samalla muutos vaatii ja kasvattaa uudentyyppistä osaamista. Tämä tarjoaa paikasta ja taustasta riippumattomia mahdollisuuksia uudentyyppisille urapoluille. 

Ota yhteyttä Nikoon