Olli Penttilä

Olli Penttilä

EY Finland, Assurance, Senior Manager, HT- tilintarkastaja

Kaksikielinen (suomi, ruotsi) tilintarkastaja Vaasasta. Vapaa-ajan aktiviteetteihin kuuluu liikuntaharrastukset perheen parissa.

Olli on ollut tilintarkastajana vuodesta 2011 ja toimii nykyään tilintarkastuksen parissa Senior Managerina. Olli toimii EY Seinäjoen toimiston vetäjänä. Ollilla on HT- auktorisointi. Hänen asiakaskuntaan kuuluu toimeksiantoja koko Suomesta, enimmäkseen Pohjanmaan seudulta. Hän toimii myös päävastuullisena tilintarkastajana useissa asiakkuuksissa. Ollilla on laskentatoimen KTM- tutkinto Aalto yliopistosta. 

Building a better working world - Näin Olli rakentaa paremmin toimivaa maailmaa

Pidän tärkeänä sitä, että EY pitää tiiviit yhteydet myös alueellisesti korkeakouluihin ja haluan olla aktiivisesti luomassa näitä yhteyksiä.

Ota yhteyttä Olliin