Kuva: Pietari Järvinen, EY

Pietari Järvinen

Manager, Cybersecurity, EY Finland

Kyberturvan asiantuntija strategia- ja yritysjärjestelyfokuksella. Vapaa-ajalla suuri todennäköisyys tavata eri mailapelien parissa.

Pietari on Manager EY:n konsultoinnissa, missä hän keskittyy kyberturvaosa-alueeseen erityisesti strategisissa muutoksissa ja yritysjärjestelyissä.

Työssään hän auttaa yritysjohtoa ja sijoittajia päätöksenteossa sekä huomiseen varautumisessa mm. selkeyttämällä kyberturvallisuuden vaikutuksia, riskejä, mahdollisuuksia sekä arvovirtoja liiketoiminnalle tai kaupalle sekä tunnistamalla toimintaa ja kustannuksia tehostavia vaikuttimia.

Ennen EY:tä Pietari tuki useiden eri toimialojen yrityksiä ja julkisorganisaatioita tietoturvan kehittämisessä. 
 
Pietari on valmistunut diplomi-insinööriksi Tampereen teknillisestä yliopistosta.

Building a better working world - Näin Pietari rakentaa paremmin toimivaa maailmaa

Enenevissä määrin päivittäisessä elämässä kaikki mikä vain luontevasti voidaan, tullaan digitalisoimaan. Ilman kyberturvan asianmukaista huomioimista, digitalisoitavat tuotteet ja palvelut eivät voi täyttää niille asetettuja vaatimuksia ja odotuksia. Puutteet ja mahdollisuudet on syytä tiedostaa erityisesti tilanteissa, joissa niillä voi olla suuren mittaluokan vaikutuksia lopputulokseen.

Omassa roolissani haluan varmistaa, että yritysjohto ja sijoittajat saavat päätöksenteon tueksi olennaisen tiedon mitä huomioida kyberturvaan liittyen, kun mietitään yritysostoja tai muita strategisen tason muutoksia.

Ota yhteyttä Pietariin