Kuva: Tony Lindman

Tony Lindman

Senior Tax Advisor, People Advisory Services, EY Finland

Henkilöverotuksen ja kansainvälisen liikkuvuuden asiantuntija. Innovatiivinen prosessien kehittäjä. Golf entusiasti.

Fokusalueet Workforce
Toimisto Helsinki, FI

Tony työskentelee veroasiantuntijana EY Suomen henkilöverotukseen keskittyneessä People Advisory Services praktiikassa.

Tony keskittyy työssään erityisesti yksityishenkilöiden verotukseen liittyviin kotimaisiin ja kansainvälisiin kysymyksiin sekä ennakkoperintään ja kansainväliseen liikkuvuuteen liittyviin asioihin. Tonylla on kokemusta myös mm. perintöverotuksesta sekä kuolinpesien veroasioiden hoidosta ja hän työskenteleekin säännöllisesti tähän kokonaisuuteen liittyvien toimeksiantojen parissa.

Tony aloitti EY:llä työskentelyn vuonna 2021, mitä ennen hän työskenteli toisessa vero-ja lakipalveluita tarjoavassa asiantuntijaorganisaatiossa. Tonylta löytyy myös n. 2 vuoden kokemus Controller-tehtävistä ennen siirtymistään EY:lle.

Building a better working world – Näin Tony rakentaa paremmin toimivaa maailmaa

Verotuksellinen ympäristö on jatkuvassa muutoksessa, ja henkilöiltä sekä yrityksiltä vaadittavien raportointi- ja muiden velvoitteiden määrä on kasvanut merkittävästi viimeisten vuosien aikana. Jatkuvasti kehittyvien velvoitteiden täyttäminen vaatii yhä useammin erityisosaamista mitä Tony tarjoaa asiakkailleen, antaakseen heille parhaat mahdolliset eväät päätöksentekoon.

Tony palvelee asiakkaitaan joustavasti heidän tarpeisiinsa ja toiveisiinsa mukautuen, jotta heille vapautuisi enemmän aikaa käytettäväksi heidän itsensä merkityksellisemmiksi kokemiin asioihin.

Ota yhteyttä Tonyyn