2020-06-13

Kaip auditorių darbą keičia technologijų virsmas?

Autorius Jonas Akelis

EY vykdantysis partneris Baltijos šalyse, EY Centrinės, Rytų ir Pietryčių Europos bei Centrinės Azijos (CESA) Šiaurės subregiono (Lenkija ir Baltijos šalys) vadovas, EY Centrinės, Rytų ir Pietryčių Europos bei Centrinės Azijos (CESA) grupės, atsakingos už viešąją politiką, vadovas

Audito ir efektyvumo entuziastas. Tvirtai tiki, kad komandinis darbas, idėjų ir patirties mainai yra itin svarbūs. Be galo myli Baltijos jūrą.

2020-06-13

Technologijų inovacijos išplečia galimybių ribas, laužo senas nuostatas ir atveria naujus darbo metodus, tad nenuostabu, jog įvairių ūkio šakų pokyčiai pasaulyje vyksta sparčiau negu bet kada anksčiau. 

Technologijų inovacijos išplečia galimybių ribas, laužo senas nuostatas ir atveria naujus darbo metodus, tad nenuostabu, jog įvairių ūkio šakų pokyčiai pasaulyje vyksta sparčiau negu bet kada anksčiau. Technologijų raida įkvepia – šiandien sėkmingai įgyvendinamos idėjos ir koncepcijos, kurios vos prieš dešimtmetį atrodė lyg mokslinė fantastika. O šių permainų šerdyje pulsuoja duomenys.

Šiandien duomenys yra naujoji valiuta, todėl duomenų technologijų sprendimai ne tik keičia auditoriaus profesiją, bet ir suteikia daugiau analizės galimybių bei vertingų įžvalgų jų kasdieniame darbe.

Įgalina dirbti greičiau ir efektyviau

EY Global Audito ir kitų užtikrinimo paslaugų skaitmenizacijos vadovas Hermann Sidhu atkreipia dėmesį, kad technologijų pažanga atskleidžia didelį naudos potencialą, tačiau visada būtina atsižvelgti į klausimus, kaip duomenys yra kaupiami, saugomi, analizuojami ir naudojami. Būtent šie klausimai padeda suformuoti pasitikėjimo pamatą ir nustato paslaugų kokybės kartelę.

Lengviausia pastebėti, kad duomenų technologijos keičia auditorių darbo procesus ir prieigą prie informacijos. Tinkamai kaupiami, apdorojami ir analizuojami duomenys virsta kokybiška audito analize ir dar vertingesnėmis įžvalgomis – taip skatinamas skaidrumas ir palaikomas investuotojų pasitikėjimas kapitalo rinkomis.

Be to, H. Sidhu pabrėžia, kad automatizacija padeda geriau valdyti ir efektyviau išnaudoti laiką. Technologijų priemonės perima daug laiko užimančias, rutinines užduotis, kurias anksčiau teko daryti auditoriams. Taigi dabar audito specialistai gali dar geriau susitelkti į svarbiausias sritis – identifikuoti rizikas ir padėti jas suvaldyti. Turėdami milžinišką kiekį duomenų, naujausias analitikos priemones ir vizualizacijos sprendimus, auditoriai gali geriau įvertinti grėsmes, aiškiau jas apibrėžti ir atvaizduoti savo klientams bei iš karto pasiūlyti galimus sprendimus joms sumažinti.

Pajėgumai, kokių neregėjome

Duomenų analitika keičia ne tik auditoriaus darbo eigą, bet ir kelia veiklos kokybę: analizuojama daugiau auditui aktualių duomenų, nustatomos sudėtingos duomenų kombinacijos, modeliai ir tendencijos, o tai padeda tikslingai nukreipti mūsų audito komandų veiksmus.

Tikrai niekaip neįmanoma, kad žmogus ar žmonių komanda per metus išanalizuotų milijonus ar net milijardus eilučių duomenų. Bet tai šiandiena daro specializuoti įrankiai ir technologiniai sprendimai. Pavyzdžiui, EY Helix duomenų analizės įrankis, skirtas naudoti audito metu, per metus yra pajėgus išanalizuoti kelis šimtus milijardų eilučių duomenų įrašų ir suteikti neįkainojamų apibendrinimų.

Tokie pajėgumai skamba iš tiesų įspūdingai, o šio proceso metu sukurta vertė tiek auditoriui, tiek įmonei, kuri jį užsakė, neabejotinai didelė. Auditoriui – tai galimybė tiksliau įvertinti audito rizikas, atlikti rizikingesnių sandorių auditą, tiek, kai reikia, įsigilinant į pavienių sandorių detales, tiek nagrinėjant tendencijas dideliuose duomenų masyvuose, kelti įžvalgesnius klausimus apie audito metu nustatytus faktus bei įvertinti rezultatus.

Įmonei duomenų analitika pagrįstas auditas suteikia geresnę perspektyvą verslui, duoda unikalių įžvalgų, padeda suprasti sandorius ir galimai rizikingas sritis.

Didžiausios invesiticijos – duomenų saugumui

Dauguma šiuolaikinių organizacijų supranta duomenų svarbą ir naudą. Tačiau pasiekti gerų rezultatų padeda ne vien tinkami įrankiai ir gebėjimai, bet ir požiūris į procesų ir duomenų apsaugą. Kad auditas būtų efektyvus, įmonės turi pateikti išsamią informaciją, o auditoriai privalo užtikrinti duomenų saugumą viso proceso metu. Pasak H. Sidhu, auditoriai turi įrodyti, kad moka tinkamai saugoti klientų duomenis ir naudojasi efektyviais sprendimais, kurie užkerta kelią įsilaužimams ir kitokiems pažeidimams. Taigi auditorių investicijos į naujausias technologijas ir sistemų modernizavimą tampa investicijomis į pasitikėjimu grįstus santykius su klientais.

Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje EY nuolat investuoja į tobulesnę audito metodiką ir įrankius, siekdama pagerinti audito kokybę. Ši investicija atitinka EY tikslą turėti kokybiškiausias audito praktikas ir atspindi įsipareigojimą didinti kapitalo rinkų ir įvairių šalių pasitikėjimą.

EY įrankiai, technologinės žinios ir patarimai padeda klientams tobulinti savo verslą, identifikuoti ir valdyti jame iškylančias rizikas, įskaitant informacinių sistemų bei duomenų saugumo sritis. Tad stipriai partnerystei pasitikėjimas technologijomis yra toks pats svarbus, kaip ir pasitikėjimas vienas kitu.

Technologijų pažanga sustiprina auditorių vaidmenį

EY ekspertai pastebi, kad naujos technologijos prisideda ir prie auditoriaus profesijos populiarinimo – darbas su technologijomis yra dar įdomesnis, dinamiškenis ir įtraukiantis. EY nuosekliai investuoja tiek į technologijas, tiek į darbuotojų mokymus, kurių per metus susikaupia po 40 ar net po 60 valandų kiekvienam darbuotojui – dauguma jų šiuo metu susiję būtent su šiuolaikiniais audito įrankiais ir didžiųjų duomenų analitika.

„Auditoriaus profesijai technologijos daro labai didelę įtaką, tačiau tai nereiškia, kad profesija tampa pernelyg techninė, kadangi auditoriaus patirčiai ir gebėjimui daryti kvalifikuotus profesinius sprendimus ir toliau teks pagrindinis vaidmuo. Išliekame lankstūs ir kūrybingi, nes visada jaučiame permainų pulsą, dalijamės patirtimi su kolegomis visame pasaulyje, esame atviri ir imlūs naujovėms, kurios dalį sudėtingų užduočių išsprendžia tiesiog akimirksniu“, – sako Jonas Akelis, EY vykdantysis partneris Baltijos šalyse.

Pasak jo, auditoriaus profesinio kelio pradžioje Lietuvoje pagrindiniai įrankiai buvo popierius, pieštukas ir skaičiuotuvas, o dabar EY visame pasaulyje remiasi modernių sprendimų, kaip darbo dokumentavimas elektroniniu būdu ir su tuo susiję, milijardus duomenų gebantys analizuoti įrankiai, naudojami kiekvieno audito metu.

EY ekspertai įsitikinę, kad automatizacija iš audito specialistų niekada neatims darbo. Priešingai, technologijas ši profesija įdarbins ir valdys vis geriau. Todėl auditoriams ir Lietuvoje, ir visame pasaulyje svarbiausi įgūdžiai yra gebėjimas dirbti su duomenimis, valdyti technologijas ir pastebėti dėsningumus, įvairias sąsajas. Tai leidžia sukurti ne tik aukštesnę paslaugų kokybę, bet ir didesnę vertę audituojamų įmonių akcininkams.

„Spartus technologijų progresas audito srityje leidžia tikėtis, kad ateityje auditoriai, gebėdami susieti duomenis iš įvairių – audituojamos įmonės vidinių ir įvairių išorinių – šaltinių, stebins naujausių technologinių įrankių galimybėmis ir taikys prognozuojamosios analitikos (angl. predictive analytics) procedūras, analizuodami kliento įmonės sprendimų įtaką jos ateities sėkmei ir verslo perspektyvoms“, − pasakoja J. Akelis.

Santrauka

Skaityti visą EY Global straipsnį How trust in technology is raising the bar in the audit industry anglų kalba.

Apie šį straipsnį

Autorius Jonas Akelis

EY vykdantysis partneris Baltijos šalyse, EY Centrinės, Rytų ir Pietryčių Europos bei Centrinės Azijos (CESA) Šiaurės subregiono (Lenkija ir Baltijos šalys) vadovas, EY Centrinės, Rytų ir Pietryčių Europos bei Centrinės Azijos (CESA) grupės, atsakingos už viešąją politiką, vadovas

Audito ir efektyvumo entuziastas. Tvirtai tiki, kad komandinis darbas, idėjų ir patirties mainai yra itin svarbūs. Be galo myli Baltijos jūrą.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)