EY pasitikėjimo linija „Ethics Hotline“

Naudojantis EY „Ethics Hotline“ galima pranešti apie neetišką, neteisėtą elgesį, kuriuo pažeidžiami profesiniai standartai ar kuris kitaip neatitinka EY visuotinio elgesio kodekso. EY pasitikėjimo linija gali būti naudojama informacijos atskleidimui.

Prieš naudojantis EY „Ethics Hotline“ linija, pirmiausia rekomenduojame įvertinti galimybę perduoti turimą informaciją ar išreikšti savo susirūpinimą tiesiogiai kam nors iš EY darbuotojų.

Jei apie galimus etikos pažeidimus ar neteisėtą elgesį negalite pranešti EY darbuotojams arba nežinote, su kuo susisiekti, pateikite visą jums žinomą informaciją naudodamiesi EY „Ethics Hotline“ linija internetu arba telefonu. Naudodamiesi specialiąja linija taip pat gausite informacijos apie tai, kaip EY reaguos į jūsų pranešimą.

Jūsų pranešimas pirmiausia bus nukreiptas į nepriklausomą trečiosios šalies pagrindinį serverį „EthicsPoint“. Iš ten jis bus skubiai persiųstas tinkamam kokybės ir rizikos valdymo specialistui arba EY teisininkui, kuris peržiūrės ir ištirs jums rūpimus klausimus. Į EY „Ethics Hotline“ linijos skambučius gali atsiliepti „EthicsPoint“ arba EY klientų aptarnavimo specialistai, atsižvelgiant į šalį, iš kurios skambinate.