Su mokestiniais tyrimais, patikrinimais ir ginčais susijusios paslaugos: ką būtina žinoti

Kaip įmonei ar fiziniam asmeniui, vykdančiam ekonominę veiklą, maksimizuoti pelną ir verslo vertę neperžengiant teisės aktų nustatytų ribų? Kaip pasirengti galimam mokestiniam patikrinimui ir sumažinti mokestinio ginčo riziką.

Žemiau pateikiame visą svarbiausią informaciją apie mokesčių administratoriaus inicijuojamus mokestinius tyrimus, patikrinimus ir ginčus ir kaip jiems pasiruošti. 

Turite klausimų dėl mokestinių tyrimų, patikrinimų ir ginčų? Susisiekite su mumis užpildę formą ir būkite žingsniu priekyje!
Dėl mokestinių tyrimų, patikrinimų ir ginčų konsultuoja ir pataria EY darbo grupės vyr. vadovas Dr. Egidijus Kundelis.

 • Kokie sandoriai sulaukia daugiausia mokesčių administratoriaus dėmesio?

  Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) ir Muitinės departamentas (MD) (kartu - mokesčių administratorius) atlieka mokestinius tyrimus ir patikrinimus. Mokesčių administratorius tikrina įtartinus vietinius ir tarptautinius sandorius, keičiasi informacija su kitų valstybių institucijomis, inicijuoja priešpriešinius patikrinimus užsienio valstybėse.

  Mokesčių administratoriaus dėmesio sulaukia sandoriai, susiję su:

  1. Prekių eksportu ir 0 proc. PVM tarifo taikymu.
  2. Prekių ir žaliavų importu, jų apmokestinamosios vertės nustatymu.
  3. Teise į PVM atskaitą.
  4. Pelno mokesčio lengvatų (investicinių projektų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, filmo gamybai suteiktų lėšų) taikymu.
  5. Sandorių kainodara tarp asocijuotų asmenų.
  6. Paskolų gavimu / teikimu tarp susijusių asmenų.
  7. Mokestinių nuostolių pripažinimu, jų panaudojimu ir perkėlimu tarp įmonių.
  8. Dividendų mokėjimu į užsienio valstybėje įsteigtą (holdingo) įmonę.
  9. Privačių akcininkų / vadovų išlaidų apmokėjimu įmonės lėšomis.
  10. Darbuotojų komandiruotėmis į „egzotines šalis“.
  11. Trečiųjų valstybių asmenų, atvykusių dirbti į Lietuvą, kelionės, leidimų bei dokumentų tvarkymo išlaidų apmokėjimu.
  12. Išvestinėmis finansinėmis priemonėmis.
  13. Fizinių asmenų veikla užsienyje ir ten gautų pajamų deklaravimu ir apmokestinimu.
  14. Fizinių asmenų rezidavimo vietos iš Lietuvos į užsienio valstybę keitimu.
  15. Fizinių asmenų sudaromais civiliniais sandoriais, kuriais slepiami darbo santykiai.
 • Ką reikėtų žinoti apie mokestinį tyrimą ir patikrinimą?

  Mokestinis tyrimas ir patikrinimas turi tam tikrų panašumų, tačiau turi ir tam tikrų skirtumų. Pagrindiniai skirtumai yra šie:

  Mokestinis tyrimas

  • Mokesčių administratorius skaičiuoja tik nesumokėtą mokestį, bet neskaičiuoja baudų ir delspinigių.
  • Mokesčių administratorius siūlo bendrovei savanoriškai tikslinti mokesčių deklaraciją, sumokėti papildomai priskaičiuotą mokestį.
  • Nesumokėjus, mokesčių administratorius paprastai pradeda patikrinimą.

  Mokestinis patikrinimas

  • Mokesčių administratorius dažniausiai jį pradeda iš karto po mokestinio tyrimo.
  • Mokesčių administratorius rengia ir tvirtina patikrinimo aktą.
  • Mokesčių administratorius skaičiuoja 20–100 proc. nesumokėto mokesčio dydžio baudą.
  • Mokesčių administratorius skaičiuoja 0,030 proc. delspinigių už kiekvieną pradelstą dieną arba apie 11 proc. už metus (detaliau)

   

 • Ką reikėtų žinoti apie mokestinio ginčo etapus?

  Galimi mokestinio ginčo etapai:

  1. X apskrities VMI patikrinimo akto parengimas (VMI).
  2. Rašytinių pastabų dėl X apskrities VMI patikrinimo akto parengimas (įmonė).
  3. X apskrities VMI patikrinimo akto tvirtinimas (VMI).
  4. Skundo VMI dėl X apskrities VMI sprendimo dėl įmonės patikrinimo akto tvirtinimo parengimas (įmonė).
  5. Skundo Mokestinių ginčų komisijai (MGK) dėl VMI sprendimo parengimas ir dalyvavimas MGK posėdyje (įmonė).
  6. Skundo pirmosios instancijos administraciniam teismui (PIAT) (seniau Vilniaus apygardos administraciniam teismui arba VAAT) dėl MGK sprendimo ir VMI patikrinimo akto parengimas ir dalyvavimas PIAT posėdyje (įmonė).
  7. Apeliacinio skundo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismui (LVAT) dėl PIAT sprendimo parengimas ir dalyvavimas LVAT posėdyje (įmonė).
 • Ką reikėtų žinoti apie susitarimą dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio – kitaip tariant apie derybas su VMI?

  Esminiai derybų su VMI aspektai:

  1. Siūlymą pasirašyti susitarimą dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio arba savo esme derybas su VMI galima inicijuoti bet kuriame mokestinio ginčo etape.
  2. VMI gali nesutikti eiti į tokias derybas, ypač jei nori suformuoti jai palankią teisminę praktiką.
  3. Tokios derybos dažnai įvyksta tada, kai nėra aiškaus teisinio reglamentavimo, nė viena iš ginčo šalių neturi tvirtų argumentų, nėra suformuota teisminė praktika, galutinis ginčo sprendimas gali užtrukti ilgai ir pareikalauti daug pastangų.
  4. Tokių derybų pagrindinis tikslas – susitarti dėl konkretaus procento nuo priskaičiuotų mokesčių arba konkrečios pinigų sumos, kuri tenkintų abi puses ir „uždarytų“ mokestinį ginčą.
  5. VMI sprendimą susitarime dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio priima kolektyviai.
  6. Tokiose derybos tam tikrais atvejais, dažniausiai dėl nuomonių išsiskyrimo priskaičiuotų mokesčių dydžio klausimu, gali būti nesusitarta, tada atitinkamai, toliau tęsiamas mokestinis ginčas.
  7. Susitarimas dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio yra įforminimas raštu. Jį pasirašius, abi šalys netenka teisės toliau ginčytis.
 • Kokios yra mokestinių ginčų tendencijos?

  Remiantis VMI duomenimis, pastebimos šiuos tendencijos: 

  Mokestiniai ginčai Mokestinių ginčų komisijoje (MGK):

  • 2021 m. – 93 proc. sprendimų VMI naudai.
  • 2022 m. – 93 proc. sprendimų VMI naudai.
  • 2023 metais – 91 proc. sprendimų VMI naudai

  Mokestiniai ginčai Vilniaus apygardos administraciniame teisme (VAAT):

  • 2021 m. – 93 proc. sprendimų VMI naudai.
  • 2022 m. – 98 proc. sprendimų VMI naudai.
  • 2023 metais – 95 proc. sprendimų VMI naudai.

  Mokestiniai ginčai Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme (LVAAT):

  • 2021 m. – 91 proc. sprendimų VMI naudai.
  • 2022 m. – 92 proc. sprendimų VMI naudai.
  • 2023 metais – 96 proc. sprendimų VMI naudai.

  Remiantis Mokestinių ginčų komisijos (MGK) duomenimis, 2020-2023 m. MGK patvirtintų mokesčių administratoriaus sprendimų dalis buvo pakankamai stabili ir sudarė nuo 63 iki 66 proc. Atitinkamai, MGK nepatvirtintų Mokesčių administratorių sprendimų dalis sudarė nuo 34 iki 37 proc.

  2023 m. daugiausiai mokestiniai ginčai kilo dėl juridinių asmenų (58 proc.), dėl fizinių asmenų kiek mažiau (42 proc). Taip pat per 2023 m. beveik du kartus išaugo ginčų skaičius dėl Muitinės sprendimų.

  Daugiau kaip 50 proc. ginčų pasibaigia MGK. Teismai patvirtina nuo 75 iki 87 proc. MGK sprendimų. Lieka nepakitę nuo 89 iki 94 proc. MGK sprendimų (neginčyti / patvirtinti teismo).

 • Su kokiais iššūkiais susiduria įmonių vadovai prieš ir per mokestinį ginčą?

  Vadovai dažniausiai susiduria su šiais iššūkiais:

  1. Kaip pasirengti mokestiniam tyrimui / patikrinimui, kad būtų sumažinta mokestinio ginčo rizika?
  2. Kada mokestinį ginčą spręsti vidiniais resursais, o kada pasitelkti išorinius mokesčių konsultantus?
  3. Kada informuoti akcininkus apie mokestinį ginčą?
  4. Kaip komunikuoti su VMI ginčo metu?
  5. Kokį mokestinio ginčo sprendimo būdą taikyti?
  6. Kaip mažiausiomis sąnaudomis sėkmingai išspręsti mokestinį ginčą?
  7. Kaip nepakenkti įmonės reputacijai?
 • Ką reikėtų apgalvoti mokestinio tyrimo, patikrinimo ar ginčo metu?

  Mokestinio tyrimo / patikrinimo ar ginčo metu reiktų apgalvoti šiuos dalykus:

  1. Kaip efektyviai valdyti duomenų pateikimą ir komunikaciją su VMI tyrimo / patikrinimo metu?
  2. Kokia yra minimali ir maksimali mokesčių rizikos suma?
  3. Koks yra mokesčių rizikos lygis (aukštas, vidutinis, žemas)?
  4. Kokie yra galimi mokestinio ginčo scenarijai (optimistinis, pesimistinis, realistinis)?
  5. Kokia yra tikimybė laimėti mokestinį ginčą?
  6. Kiek kainuos ir kiek užtruks mokestinis ginčas?
  7. Kokia žala bus padaryta įmonės reputacijai?
  8. Kuriame mokestinio ginčo etape derėtis su VMI?
  9. Kada nutraukti mokestinį ginčą?
 • Kaip EY komanda gali Jums padėti?

  Galime Jums pasiūlyti šias paslaugas:

  1.  „Gynybos“ bylos (angl. „defence file“), kitų dokumentų ir įrodymų, kurie padės apginti Jūsų mokestinę poziciją mokestinio tyrimo, patikrinimo ir ginčo metu, parengimas.
  2. Visapusiška pagalba mokestinio tyrimo / patikrinimo metu.
  3. Mokestinio ginčo strategijos parengimas.
  4. Įmonės atstovavimas visuose mokestinio ginčo etapuose.
  5. Dalyvavimas derybose su VMI.
  6. Rašytinių pastabų, skundų ir kitų procesinių dokumentų parengimas. 
 • Kokia mokestinio ginčo trukmė?

  Mokestinio ginčo trukmė priklauso nuo daugelio veiksnių, pvz., sandorio tipo (vietinis ar tarptautinis), VMI siūlomų mokesčių koregavimų, jų reikšmingumo, įmonės pasirinktos mokestinio ginčo strategijos, abiejų ginčo šalių teisinės argumentacijos svarumo, VMI noro formuoti mokestinių ginčų teisminę praktiką. Remiantis mūsų praktika, vidutinė mokestinio ginčo trukmė yra apie 6–18 mėnesių.

 • Kodėl verta rinktis EY komandos paslaugas?

  EY komandos paslaugų nauda įmonei:

  1. Visos mokesčių sritys: nuo vietinių iki tarptautinių mokesčių.
  2. Specializuota komanda: komandą sudaro patyrę mokesčių ir teisės specialistai, turintys daugiau kaip 20 metų darbo su mokestiniais ginčais patirtį.
  3. Klientų pripažinimas ir pasitikėjimas: laimime mokestinius ginčus VMI, MGK, VAAT, LVAT ir net Europos Teisingumo Teisme.
  4. Greitis ir efektyvumas: operatyvi ir greita reakcija į Jūsų pateiktas užklausas, minimalus Jūsų darbuotojų įsitraukimas.
  5. Vieno langelio principas: viena komanda, vienas projekto vadovas, vienas dokumentas (rašytinės pastabos, skundas ir kiti procesiniai dokumentai).
  6. Lankstumas: savarankiškas arba integruotas mūsų komandos darbas su Jūsų įmonės darbuotojais.

Susisiekite su mumis

Ar jums patinka tai, ką perskaitėte? Susisiekite ir sužinokite daugiau.