Voorafbetalingen in 2024: meer dan ooit de boodschap!

Lokaal contact

Johan Verheyen

7 mrt. 2024
Subject Alerts
Categories Ondernemerschap
Rechtsgebieden Belgium

Zoals ieder jaar kan u in 2024 terug voorafbetalingen doen in de vennootschapsbelasting. Vennootschappen worden vanaf de eerste euro belastingen gesanctioneerd wanneer ze niet of onvoldoende vooraf betalen door de aanrekening van een vermeerdering. Door de stijgende rentevoeten is het vermeerderingspercentage met meer dan 33% gestegen van 6,75% in 2023 naar 9,00% in 2024!

Bij onvoldoende voorafbetaling wordt er dus een verhoging toegepast van 9,00% bovenop de berekende belasting. Dit resulteert in een effectieve belastingdruk van 27,25% in plaats van 25%.

Op 10 april aanstaande verstrijkt de datum van de 1ste voorafbetaling in de vennootschapsbelasting over het aanslagjaar 2025 (boekjaren afgesloten op 31.12). Door vooraf te betalen voorkomt u deze vermeerdering. Het percentage om de vermeerdering te voorkomen daalt naargelang de datum van betaling. Indien u bijvoorbeeld het volledige bedrag van de vennootschapsbelasting in één keer betaalt in het vierde kwartaal krijgt u een verhoging van 9% - 6% =3% aangerekend. 

De uiterste data waarop de betaling op de rekening van de Dienst Voorafbetalingen moet toekomen en de bijhorende percentages voor het voorkomen van de vermeerdering zijn: 

Voorafbetaling Voorkomen van de vermeerdering
VA1 (woensdag 10.04.2024) 12,00%
VA2 (woensdag 10.07.2024) 10,00%
VA3 (donderdag 10.10.2024) 8,00%
VA4 (vrijdag 20.12.2024) 6,00%

Dit zijn vervaldata dus wacht beter niet tot de laatste dag om de betaling te verrichten. Betalingen die ná de vervaldag bij de Dienst Voorafbetalingen toekomen, worden automatisch aan het volgende kwartaal toegewezen.

De voorafbetalingen moeten gebeuren op het rekeningnummer BE61 6792 0022 9117 van het 'Inningscentrum - Dienst voorafbetalingen' met adres Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel. 

Let op: Gebruik de correcte gestructureerde mededeling! Deze gestructureerde mededeling vindt u in MyMinfin. U kan jaarlijks dezelfde gestructureerde mededeling gebruiken.
 

Nieuwe rentevoeten voor 2023 en 2024

Graag geven wij u ook nog de intrestvoeten mee met betrekking tot verrichtingen in rekening courant tussen de bedrijfsleider en zijn vennootschap.

  • Indien de bedrijfsleider een schuld in rekening courant heeft aan zijn of haar vennootschap: de debetrente voor inkomstenjaar 2023 bedraagt 5,43% 
  • Indien de vennootschap een schuld heeft aan haar bedrijfsleider: de creditrente voor kalenderjaar 2023 bedraagt 5,70% 

Ondertussen is ook de maximale creditrentevoet bekend voor het jaar 2024. Deze bedraagt voor 2024 8,02%, dit is een aanzienlijke verhoging t.o.v. de 5,70% van vorig jaar. Dit is de maximale rente die de vennootschap fiscaal aftrekbaar kan toekennen aan haar bedrijfsleider. 

Indien u in 2023 heeft gekozen voor een niet-hypothecaire lening met vaste looptijd dan bedraagt het toe te passen jaarlijks lastenpercentage 0,49%. Door een wijziging in de formule bedraagt het reëel jaarlijks lastenpercentage 6,041% ongeacht de looptijd en is het door de lagere debetrente van 5,43% niet langer voordelig om uw rekening courant om te zetten in een lening met vaste looptijd. 

Neem contact op met uw EY-contactpersoon bij verdere vragen of assistentie bij het bepalen van uw optimale voorafbetaling.

Contacteer ons

Meer weten? Neem contact met ons op voor meer informatie.