Transparantieverslag

Transparantieverslag 2023 - EY België

Open PDF

Boodschap van het bestuur

Het Transparantieverslag 2023 van EY België presenteert onze inspanningen om de auditkwaliteit voortdurend te verbeteren, risico’s te identificeren en te beperken, en onze onafhankelijkheid als auditors te bewaren.

EY blijft zich richten op het verbeteren van de auditkwaliteit, onder meer door de implementatie van de ‘International Standard on Quality Management 1’ (ISQM 1). Daarnaast investeren we verder in innovatieve technologie om vertrouwen en transparantie te vergroten. Ook duurzaamheid is een belangrijk element voor EY in het creëren van toegevoegde waarde op lange termijn, zowel binnen de eigen organisatie als in de dienstverlening aan cliënten.

Het uitvoeren van kwalitatief hoogwaardige audits is essentieel in het dienen van het algemeen belang en vormt een topprioriteit voor EY België en de gehele EY-organisatie.