Transparantieverslag

Transparantieverslag 2021 - EY België

Open PDF

Boodschap van het bestuur

Bedrijven, toezichthouders, en andere belanghebbenden, rekenen op ons om kwaliteit te leveren bij elke opdracht. Daarom blijft onze topprioriteit het uitvoeren van audits van hoge kwaliteit en het dienen van het algemeen belang. Om dit waar te maken, zijn wij gericht op het investeren in, en het creëren van, high performing en inclusive teams.

In dit transparantierapport wordt uitgelegd hoe EY België in 2021 verdere stappen heeft gezet in ons streven naar continue verbetering in de kwaliteit van onze dienstverlening en in het stimuleren van diverse kwaliteitsinitiatieven, zoals het Sustainable Audit Quality (“SAQ”) initiatief en het Basic Global Audit Methodology (“GAM”) initiatief. Daarnaast hebben we gezorgd voor verder digitaliseren en automatiseren van onze auditaanpak. Dit heeft er mede voor gezorgd dat het fiscaal jaar 2021 zeer succesvol is geweest voor EY België Assurance en EY België in het algemeen.