EY alerts

De zakelijke en fiscale landschappen zijn drastisch veranderd en het tempo en de complexiteit van verandering blijft toenemen. We kunnen u helpen u door dit veranderende landschap te navigeren. Overheden temperen de behoefte aan inkomsten met meer concurrentie voor arbeid en kapitaal. Belastingdiensten passen hun handhavingsstrategieën, focus en beleid aan in reactie op de veranderende dynamiek van het bedrijfsleven. Bedrijven balanceren concurrerende prioriteiten, zorgen ervoor dat ze compliant zijn en tegelijkertijd waarde toevoegen.