Definitieve invoering (gewijzigd) verlaagd btw-tarief bij afbraak en heropbouw woningen?

Lokaal contact

EY België Tax

10 mrt. 2023
Subject Alert
Categories Indirect Tax
Rechtsgebieden Belgium

In het voorstel tot de uitvoering van de bredere fiscale hervorming I in België wordt, naast de hervorming van de btw-tarieven waarbij het 6 en 12% btw-tarief zou worden geharmoniseerd tot 9%, eveneens voorgedragen om het huidige verlaagde btw-tarief ook definitief in te voeren voor afbraak van gebouwen met daarmee gepaard gaande heropbouw van woningen op het hele Belgische grondgebied.

Op heden betreft dit verlaagd btw-tarief van 6%, opgenomen in artikel 1quater van het btw-wetboek, een tijdelijke maatregel waarvan kan worden genoten tussen 1 januari 2021 en 31 december 2023.

De definitieve invoering van deze maatregel wordt voorgesteld voor verrichtingen vanaf 1 januari 2024 en zou dus ingaan na afloop van de huidige tijdelijke maatregel. Voor reeds lopende projecten, zal in principe gekeken dienen te worden naar de datum van opeisbaarheid voor de bepaling van het toepasselijke btw-tarief.

Er wordt verwacht dat de huidige voorwaarden nagenoeg onveranderd blijven.