Hybride wagens

Valse hybride wagens

13 mrt. 2020
Subject Alert

Berekeningswijze van de CO2-uitstoot

Valse hybride wagens: wat houdt het in?

De wagens aangestuurd door een combinatie van een verbrandingsmotor en een elektrische motor met een bijhorende accu afhankelijk van een externe energiebron, zijn gekend als plug-in hybride wagens. In het geval dat de capaciteit van het accu geen substantieel deel is van de energiebron kan de wagen beschouwd worden als een valse hybride wagen.

Bij een volwaardig hybride voertuig wordt de accu van de elektrische motor opgeladen door de verbrandingsmotor tijdens het rijden. In tegenstelling tot de plug-in hybride wagen, heeft de volwaardige hybride geen externe energiebron nodig.

In het geval dat een plug-in hybride wagen niet of zelden wordt opgeladen zal de wagen voornamelijk functioneren op basis van de verbrandingsmotor en zelden op basis van de accu. De CO2-uitstoot van dit soort voertuigen zal in werkelijkheid afwijken van de effectieve uitstoot gebaseerd op het gebruik met enkel de verbrandingsmotor.

 

Toepassingsgebied van de nieuwe berekeningswijze

Omwille van de afwijkende CO2-uitstoot van valse hybride wagens hebben de Belgische autoriteiten een wetswijziging doorgevoerd. Dit houdt in dat de officiële CO2-uitstoot niet langer van toepassing is maar dat er gebruik gemaakt wordt van een overeenstemmend voertuig dat functioneert op basis van dezelfde verbrandingsmotor. Indien er geen overeenstemmend voertuig beschikbaar is, wordt de CO2-uitstoot vermenigvuldigd met factor 2,5. Deze nieuwe berekeningswijze is van toepssing indien de volgende voorwaarden voldaan zijn:

  • Plug-in hybride of herlaadbaar hybride voertuig
  • Aangekocht (datum van bestelling), geleased of gehuurd (datum van contract) vanaf 1 januari 2018
  • Elektrische accu met een energiecapaciteit lager dan 0,5 kWh per 100/kg van het wagengewicht
  • CO2-uitstoot hoger dan 50g/km

De volwaardige hybride wagens waarbij de batterij energie verkrijgt zonder externe energiebron en de plug-in hybrides aangekocht voor 1 januari 2018 vallen buiten het toepassingsgebied van deze nieuwe berekeningswijze. Ook in het geval dat een plug-in hybride voertuig over een accu beschikt met een energiecapaciteit gelijk of hoger dan 0,5 kWh per 100/kg van het wagengewicht en de CO2-uitstoot lager is dan 50g/km, blijft de oude regelgeving van toepassing.

 

Voordeel alle aard: nieuwe berekeningswijze

De CO2-uitstoot is de basis voor de berekening van het voordeel alle aard met betrekking tot bedrijfswagens, wat voor valse hybride wagens resulteert in een lager belastbaar voordeel in vergelijking met andere overeenstemmende voertuigen, indien het voordeel gebaseerd is op de officiële (te lage) CO2-uitstoot. Het verschil in CO2-uitstoot tussen een valse hybride wagen en een ander voertuig op basis van enkel een verbrandingsmotor kan niet worden verantwoord gezien de elektrische accu in de meeste gevallen amper wordt gebruikt.

Om deze reden wordt de effectieve CO2-uitstoot bepaald aan de hand van een overeenstemmend voertuig met een gelijkaardige verbrandingsmotor. De criteria zijn opgelijst in een Koninklijk Besluit, waarbij ook voorbeelden worden gegeven van overeenstemmende voertuigen. De Belgische autoriteiten hebben daarnaast recent een lijst gepubliceerd met verschillende overeenstemmende voertuigen.

 

Aftrek van beroepskosten

Het aftrekpercentage voor autokosten in de vennootschaps- en inkomstenbelasting is ook gebaseerd op de CO2-uitstoot. Vanaf 1 januari 2020 is er een nieuwe formule van toepassing voor de aftrek van beroepskosten voor hybride wagens waarbij er rekening wordt gehouden met de CO2-uitstoot. Ook bij deze materie kan het verschil in CO2-uitstoot tussen een valse hybride wagen en ander voertuig niet worden verantwoord.

Net zoals bij het voordeel alle aard zal de CO2-uitstoot voor de aftrek van autokosten voor valse hybride wagens gebaseerd worden op de CO2-uitstoot van een overeenstemmend voertuig met een gelijkaardige verbrandingsmotor. Indien er geen overeenstemmend voertuig beschikbaar is wordt de officiële CO2-uitstoot vermendigvuldigd met factor 2,5.

  Volvo XC90 (hybride - benzine)
€ 84.440,00 - CO2: 52g/km
  CO2-uitstoot Voordeel alle aard
Bedrijfswagen in 2020
Aftrek voor autokosten
in 2020
Valse hybride wagens *
voor wijziging
52 g/km € 2.895,09 95.3%
Valse hybride wagens *
na wijziging
192 g/km € 9.843,29 50%
Plug-in hybride of herlaadbare wagens die gekocht, geleased of gehuurd zijn vanaf 1 januari 2018 met een elektrische batterij met een energiecapaciteit lager dan 0,5 kWh per 100/kg van het wagengewicht en een CO2-uitstoot hoger dan 50 g/km.