Verplichte elektronische facturatie in België vanaf 01/01/2026 (voorstel)

Lokaal contact

Matthias Penninck

6 okt. 2023
Subject Alert
Categories Indirect Tax
Rechtsgebieden Belgium

Recent werd tijdens de ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd inzake de invoering in België van de verplichte elektronische facturatie voor B2B-transacties.

Het voorontwerp dient nog ter advies voorgelegd aan de Raad van State en goedgekeurd te worden door het Belgisch Parlement.

Daarnaast dient België bij de Europese Commissie een afwijking te vragen van de Europese btw-Richtlijn. Dit voorontwerp vormt de basis voor de aanvraag tot afwijking bij de Europese Commissie.
 

Wat wijzigt er?

Twee belangrijke wijzigingen kenmerken het nieuwe voorstel:

  • Er is geen sprake meer van gefaseerde inwerkingtreding vanaf 1 juli 2024, maar geldt er nu een algemene inwerkingtreding vanaf 1 januari 2026.
  • De verplichte elektronische rapportering wordt niet samen met de elektronische facturatie ingevoerd, maar er wordt verwacht dat dit hernomen wordt in een latere fase.
     

Wat zijn de kernpunten?

  • De gestructureerde elektronische factuur wordt verplicht. Peppol-BIS wordt ingevoerd als het standaard formaat, maar mits onderling akkoord kan een ander formaat (binnen de Europese EN 16931 standaard) worden gebruikt . Een pdf-formaat volstaat niet langer.
  • Alle belastingplichtigen die gevestigd zijn in België (mits enkele specifieke uitsluitingen) worden verplicht deze uit te reiken voor lokale B2B-handelingen in België.
  • De regeling geldt niet voor B2G of B2C transacties. Voor B2G bestaat reeds een afzonderlijk EU kader voor elektronische facturatie.

Hoe kan u zich voorbereiden?

Niettegenstaande de inwerkingtreding voorzien wordt voor 1 januari 2026, is het aangewezen om u reeds voor te bereiden en stil te staan bij de bedrijfsstrategie om deze wereldwijde trend op een geïntegreerde en gestructureerde wijze te ondervangen.

Bij EY hebben we een uitgebreide ervaring in het beoordelen en uitrollen van internationale projecten. We begrijpen de complexiteit van dergelijke projecten en begrijpen dat het een uitdaging kan zijn om te voldoen aan de bestaande wet- en regelgeving. Daarom hebben we een team van toegewijde experts die kunnen helpen om aan de vereisten te voldoen en/of mee te werken aan de implementatie van de nieuwe systeemvereisten.

We blijven uiteraard ook op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en trends op het gebied van e-invoicing en rapportering. Via onze “Indirect Tax Development Dashboards” hebben wij de perfecte tool om alle wereldwijde updates van nabij op te volgen en weer te geven.

Bij verdere vragen, aarzel niet om ons te contacteren.