Cybersecurity verbetertraject voor kmo’s

Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) ondersteunt uw cybersecurity verbetertraject.

Contacteer ons

 

Neem contact op en ontdek hoe wij u kunnen helpen om uw organisatie cyberveilig te maken.

De cybersecurity verbetertrajecten van VLAIO ondersteunen kmo’s in Vlaanderen bij het verbeteren van hun cyberveiligheid. Als kmo betaalt u 50% van de totale prijs. VLAIO legt de overige 50% bij.

Bij ondernemingen die niet voldoen aan de kmo-criteria maar wel onder de NIS2-richtlijn vallen, bedraagt de tussenkomst van VLAIO 35% van de kostprijs.

EY is een van de erkende dienstverleners. We bieden de pakketten START, MEDIUM en PLUS aan die elk tot doel hebben de cybersecurity-maturiteit van uw kmo duurzaam te verbeteren.

Maak uw organisatie cyberveilig

Pakket START

 

Pakket MEDIUM

Pakket PLUS

 

Dienstverleningspakketten START, MEDIUM en PLUS

Onze flexibele dienstverleningspakketten START, MEDIUM en PLUS zorgen ervoor dat de cybersecurity-maturiteit van uw organisatie op korte en lange termijn wordt verbeterd. We zorgen voor bewustwording rond cyberrisico’s binnen uw kmo en verhogen de bedrijfszekerheid en continuïteit en versterken daardoor ook de marktpositie van uw kmo. Hierbij volgen we de volgende stappen:

 • We voeren steeds een analyse op maat uit doorheen uw kmo. De domeinen en diepgang worden in onderling overleg geselecteerd, eventueel in overleg met uw IT-partner. We kruipen bij deze analyse ook in de huid van een ethische hacker en voeren aanvals-en penetratietesten uit op uw IT- of OT-systemen.

 • We maken een actieplan op maat, waarvan de reikwijdte de hele kmo omvat. In samenspraak met het management en uw IT-partner bepalen we de prioriteiten binnen het actieplan, op basis van het risico en de kosten (kosten-baten analyse).

 • Het implementeren en verbeteren van de cyberveiligheid, met keuze uit o.a. deze mogelijke begeleidingsopties (enkel van toepassing bij MEDIUM en PLUS):
  • beheer van vooruitgang van implementatie
  • wegwerken van kwetsbaarheden in samenwerking met het IT-team
  • verbeteren van logische toegangscontrole
  • verbeteren van de IT-netwerkbeveiliging
  • werken aan bewustmaking binnen de organisatie
  • schrijven van beleid en procedures rond continuïteit
  • versterken van de IT-monitoring

Met het pakket START helpen we u op weg om de cyberweerbaarheid van uw kmo te verhogen. Het pakket biedt een analyse van de cyberveiligheid van uw kmo en een op maat gemaakt actieplan.

Het pakket MEDIUM omvat een diepgaande analyse, een op maat gemaakt actieplan en begeleiding in de implementatie. Hier krijgt uw kmo onze expertise in het uitvoeren van bepaalde verbeteracties.

Met het pakket PLUS krijgt u een diepgaande analyse en een op maat gemaakt actieplan. Dit pakket stelt meer middelen beschikbaar om de implementatie van de actieplannen uit te voeren of te begeleiden. Op deze manier kan uw kmo korter op de bal spelen voor de uitvoering van de verbeteracties.

Contacteer ons voor meer informatie.

Flexibiliteit

Tijdens de uitvoering van een pakket kan u overschakelen naar een uitgebreidere versie. Dus van START naar MEDIUM of PLUS. Of van MEDIUM naar PLUS. We bieden ook 2 bijkomende uitbreidingspakketten aan die u kan opnemen in combinatie met pakket MEDIUM of PLUS.

Uitbreidingspakketten

 • 1. Beveiliging in software- en technologieontwikkeling

  Om technologie-oplossingen en digitale dienstverlening duurzaam en kostefficiënt te ontwikkelen, is het van groot belang om beveiliging doorheen alle fases van de software en technologieontwikkeling toe te passen.

  Om te komen tot duurzame en cyberveilige oplossingen delen en verfijnen we typische beveiligingsrichtlijnen samen met het team tijdens workshops. We denken onder meer na over het ontwerp van de digitale oplossing zodat cyberveiligheid ingebakken wordt in het ontwerp (security-by-design). Voor de oplossing in productie genomen wordt, voeren we aanval- en penetratietesten uit.
   

 • 2. Maak de organisatie veerkrachtig tegen cyberaanvallen

  We organiseren realistische incidenten simulaties en phishing oefeningen om medewerkers zo goed mogelijk bewust te maken van de risico’s van cyberaanvallen. Daarnaast worden procedures uitgewerkt die je organisatie in staat stellen om een cyberaanval te minimaliseren en zo snel mogelijk terug operationeel te geraken met een minimum verlies aan data.
   


Contacteer ons

Neem contact op en ontdek hoe wij u kunnen helpen om uw organisatie cyberveilig te maken.

form

 

Partnership met VLAIO: Samen bouwen aan je #digitaletoekomst.

De cyberveiligheid in bedrijven verhogen, dat is het doel van de Vlaamse overheid. Daarom heeft Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) 18 dienstverleners geselecteerd om kmo’s hierin te adviseren en begeleiden met elk hun eigen aanpak en expertise. EY is er hier één van. De 18 cybersecurity verbetertrajecten vind je op www.vlaio.be/cybersecurity-verbetertrajecten.

Deze maken deel uit van het Vlaams beleidsplan cybersecurity. Meer info over het beleidsplan vind je op www.digitaletoekomst.be.

Agentschap innoveren & ondernemen
Cyberveiligheid

Wie digitaliseert, wordt kwetsbaar voor cyberaanvallen

In onze longread met De Tijd ontdekt u waarom cybersecurity een topprioriteit moet zijn voor elke onderneming.

Lees meer