Persbericht

2 mei 2024 Diegem, BE

België houdt vrij goed stand in klimaat van dalende buitenlandse investeringen in Europa, maar jobcreatie krijgt stevige tik

Dit blijkt uit de 2024 editie van de Barometer van de Belgische Attractiviteit, een jaarlijks onderzoek uitgevoerd door EY dat de aantrekkelijkheid van België als investeringslocatie peilt.

Perscontact
Christophe Ballegeer

EY België Brand, Marketing and Communications Director

PR & Communications EY België

  • In een context van een algemene daling van buitenlandse directe investeringen (BDI) in Europa, wist België in 2023 in totaal 215 investeringen aan te trekken, wat neerkomt op een daling van 8 procent in vergelijking met 2022.
  • Toch schuift ons land op van plek 9 naar 8 in de Europese rangschikking, waar nagenoeg overal dalingen te noteren vallen.
  • Die daling in het aantal investeringen verbergt evenwel een opgemerkte terugval in de gerelateerde tewerkstelling, die 39 procent terugviel.

Dit blijkt uit de 2024 editie van de Barometer van de Belgische Attractiviteit, een jaarlijks onderzoek uitgevoerd door EY dat de aantrekkelijkheid van België als investeringslocatie peilt. EY is overtuigd van het herstel- en groeipotentieel van Europa, maar België heeft wel werk aan zijn aantrekkelijkheid binnen die Europese markt.

Tot nader orde komen de buitenlandse directe investeringen (BDI) niet op gang na corona. De verklaring moet opnieuw gezocht worden in internationale investeringen die vertragen door tegenvallende economische groei, hoge inflatie, wereldwijd oplopende geopolitieke spanningen en aanhoudend hoge energieprijzen. Deze spanningen zijn in heel Europa voelbaar. De top tien landen met de meeste investeringen lieten bijna allemaal een daling zien. Alleen Turkije (+17%), Nederland (+7%) en het VK (+6%) wisten te groeien. De opvallend negatieve uitschieters zijn Duitsland en Italië, waar de buitenlandse directe investeringen elk met 12% daalden. Omdat de daling van België relatief beperkt bleef tot 8%, steeg ons land één plaats binnen die top tien.

Als we kijken naar de sectorale verdeling en activiteiten van buitenlandse directe investeringen, komt België overeen met bredere Europese trends. Hoewel Europa dalingen zag in zijn grootste investeringssectoren - software en IT-diensten, evenals business en professional services - met respectievelijk 19% en 27%, kende België een gemengde respons. Hier zag alleen de sector software en IT-diensten een daling, terwijl de sector business en professional services juist steeg en alle andere sectoren voorging met 40 projecten. Daarna volgen transport en logistiek en de farmaceutische sector.
 

Manufacturing bleek veerkrachtig, zowel op Europees als op Belgisch niveau

Investeringen in manufacturing bleef in heel Europa stabiel en daalden slechts met 1%. In België heeft de manufacturing zich echter ontpopt als de voornaamste drijfveer voor buitenlandse directe investeringen met 63 projecten, een sterke stijging ten opzichte van vorig jaar en in tegenstelling tot andere sectoren die een daling lieten zien. Ondertussen is logistiek, vroeger vergelijkbaar met de manufacturing wat betreft het aantal projecten, gedaald tot 41 projecten, inmiddels zelfs voorbijgestoken door de business services, die 46 projecten aantrok. Zowel op Europees als op Belgisch niveau zijn de investeringen in manufacturing waarschijnlijk op peil gehouden om tegemoet te komen aan de verwachtte stijging van de consumentenvraag. Inspanningen om supply chains te herstructureren en productiebases naar Europa te verplaatsen hebben ook geholpen om deze investeringsniveaus te handhaven.

De werkgelegenheidscijfers zijn echter beduidend zwakker. Het aantal banen dat met de 215 investeringen gepaard ging, klokte af op 4.918, wat neerkomt op een substantiële daling van 39 procent in vergelijking met een jaar eerder. Ook in de rest van Europa viel de jobcreatie sterker terug dan het aantal investeringen, respectievelijk 5 en 9 procent. Vooral de dienstensector zag het aantal nieuwe jobs dalen, terwijl de jobcreatie in de productie wist stand te houden.
 

Frankrijk troeft de VS af als grootste investeerder in België

De herkomst van buitenlandse directe investeringen in België blijft voortdurend evolueren. Vorig jaar troefde Frankrijk de VS af als belangrijkste bron van investeringen in België. Onze zuiderburen waren goed voor een totaal van 38 projecten, terwijl de VS er 29 voor hun rekening namen. Een verklaring voor deze daling kan worden gevonden in het succes van de Amerikaanse Inflation Reduction Act (IRA), die wellicht een deel van de investeringen van Europa naar de VS heeft afgeleid. Het aantal door Amerikaanse bedrijven aangekondigde projecten in Europa daalde dan ook met 15% in 2023. Daarnaast zien we bevestiging van enkele andere trends. Zo blijft het bergafwaarts gaan met de investeringen vanuit het VK, van 27 in 2022 naar 18 vorig jaar. Japan daarentegen blijft stijgen op de ranglijst van investeerders in België en eindigt 2023 met 14 investeringsprojecten.

“In een jaar dat werd gekenmerkt door algemene achteruitgang in heel Europa, deed België het slechts iets beter. Het zal de komende jaren van cruciaal belang zijn om de daling van de werkgelegenheid als gevolg van buitenlandse investeringen aan te pakken en arbeidsintensieve sectoren en innovatie adequaat te ondersteunen. Er moeten ook dringend acties worden ondernomen om ervoor te zorgen dat Europa competitief blijft tegenover de steeds hardere concurrentie. Denk bijvoorbeeld aan de Industrial deal and Critical Raw Materials Act”, zegt Tristan Dhondt, partner bij EY België.
 

Optimisme onder investeerders in Europa aanzienlijk hoger dan voor corona

Zoals elk jaar bevroeg EY ook de internationale beslissingsnemers over hun investeringsintenties voor het komende jaar. Uit die perceptiestudie blijkt dat het vertrouwen van investeerders in Europa aanzienlijk is verbeterd, ondanks de onveranderd gespannen geopolitieke context. Zo'n 72% van de ondervraagde bedrijven is van plan om tegen 2024 activiteiten in Europa op te starten of uit te breiden. Vorig jaar was dat 65% van de respondenten. In België was er echter een lichte daling in het percentage bedrijven dat van plan is activiteiten op te starten of uit te breiden. Terwijl vorig jaar 61% van de ondervraagde bedrijven dergelijke plannen had, is dat dit jaar gedaald tot 59%. De belangrijkste motivaties om zich in België te vestigen of uit te breiden zijn onder andere toegang krijgen tot nieuwe markten en klanten (38%), het optimaliseren van supply chains en logistiek (37%) en het benutten van kansen die nieuwe technologieën bieden (31%).

Maar liefst 75% van de respondenten verwacht dat de aantrekkelijkheid van Europa de komende drie jaar zal verbeteren. In dezelfde enquête van vorig jaar was dat 67%. Daarmee is het optimisme onder beleggers aanzienlijk hoger dan vóór corona. Ook in België heerst optimisme over de aantrekkelijkheid van het land in de komende drie jaar. Dit jaar verwacht 66% van de respondenten verbeteringen in het Belgische investeringsklimaat, tegenover 58% vorig jaar. Ze wijzen echter ook op een aantal risico’s: hoge overheidsschulden die een impact hebben op de belastingen, een krappe arbeidsmarkt in bepaalde regio’s en uitdagingen in verband met supply chains en sourcingproblemen.

Het bredere Europese investeringslandschap vertoont tekenen van herstel, met een toegenomen optimisme over toekomstige aantrekkelijkheid. België heeft echter zijn aantrekkingskracht op korte termijn als investeringsbestemming zien afnemen. Hoewel de vooruitzichten op lange termijn positief blijven, zijn er onmiddellijk maatregelen nodig om de hoge overheidsschuld en de krappe arbeidsmarkt, die een impact hebben op onze concurrentiepositie, aan te pakken”, zegt Marie-Laure Moreau, partner bij EY België.
 

-Einde persbericht-

Over de Barometer van de Belgische Attractiviteit 2024

De EY Attractiveness Surveys analyseren de aantrekkelijkheid van een bepaalde regio of een bepaald land als investeringsbestemming. Een methodologie in twee stappen analyseert zowel de realiteit als de perceptie van DBI in het land of de regio.

  • De evaluatie van de realiteit van de DBI in Europa is gebaseerd op de EY European Investment Monitor (EIM), een eigen databank van EY.
  • Voor België is het veldonderzoek in februari en maart van 2024 door Longitude uitgevoerd via online interviews, op basis van een representatief panel van 200 internationale besluitvormers. Voor Europa is het veldonderzoek in februari en maart van 2024 door Longitude uitgevoerd via online interviews, op basis van een representatief panel van 500 internationale besluitvormers.
     

Over EY

EY bestaat om een beter werkende wereld te bouwen, om te helpen langetermijnwaarde te creëren voor cliënten, mensen en de samenleving en om vertrouwen in de kapitaalmarkten op te bouwen.

Dankzij data en technologie bieden diverse EY-teams in meer dan 150 landen advies door middel van vertrouwen en helpen ze cliënten te groeien, transformeren en opereren.

EY-teams werken op het gebied van assurance, consulting, wetgeving, strategie, tax en transacties en stellen betere vragen om nieuwe antwoorden te vinden voor de complexe problemen waarmee onze wereld vandaag wordt geconfronteerd.

De aanduiding EY verwijst naar de wereldwijde organisatie en kan verwijzen naar één of meerdere lidfirma’s van Ernst & Young Global Limited, die elk een afzonderlijke rechtspersoon zijn. Ernst & Young Global Limited is een UK company limited by guarantee en verleent zelf geen diensten aan cliënten. Informatie over hoe EY persoonsgegevens verzamelt en gebruikt en een beschrijving van de rechten die personen hebben onder de wetgeving inzake gegevensbescherming zijn beschikbaar op ey.com/privacy. EY-lidfirma’s bieden geen juridische diensten aan waar dit verboden is door de lokale wetgeving. Voor meer informatie over onze organisatie, kijk op ey.com