Photographic portrait of Dalimil Draganovský

Dalimil Draganovský

vedúci partner oddelenia uisťovacích služieb EY na Slovensku

Člen Asociácie certifikovaných účtovných znalcov (ACCA) a Slovenskej komory audítorov (SKAU), slovenský certifikovaný audítor (CA), člen predstavenstva Slovenskej asociácie Corporate Governance (SACG)

Areas of focus Assurance
Kancelária Bratislava, SK

Dalimil Draganovský je líder oddelenia uisťovacích služieb spoločnosti EY na Slovensku so zameraním na realizáciu projektov v oblasti auditu a poradenstva pre finančné inštitúcie.

Dalimil má viac než 20-ročnú prax s poskytovaním audítorských a poradenských služieb spoločnostiam pôsobiacim najmä v sektore bankovníctva, poisťovníctva a iných finančných služieb. Má skúsenosti s požiadavkami lokálnych účtovných aj medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS).

Dalimil je absolvent študijného programu Účtovníctvo a audítorstvo Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Dalimil je dlhoročný člen Asociácie certifikovaných účtovných znalcov (ACCA) so sídlom v Spojenom kráľovstve, slovenský certifikovaný audítor (CA) a člen Slovenskej komory audítorov (SKAU). Okrem toho je člen predstavenstva Slovenskej asociácie Corporate Governance (SACG).

Ako Dalimil Draganovský prispieva k budovaniu lepšie fungujúceho sveta

„Vďaka spolupráci s vedúcimi predstaviteľmi priemyselných odvetví prispievam k posilňovaniu dôvery v kapitálové trhy, pričom sa riadim presvedčením EY, že každý audit, každé daňové priznanie, každá poradenská príležitosť či každá interakcia s klientom alebo kolegom môžu pomôcť vytvárať lepšie fungujúci svet.“

Contact Dalimil