Peter Borak

Peter Borák

partner oddelenia podnikového poradenstva a riadenia rizík EY na Slovensku

Absolvent Fakulty matematiky a fyziky UK v Bratislave, držiteľ certifikátov CISA, CISSP, CISM, CGEIT, CRISC, CIPP/E, CIPM, C|CISO a PRINCE2 Practitioner.

Areas of focus Consulting
Kancelária Bratislava, SK

Peter pracuje v spoločnosti EY od roku 2017. Je partner oddelenia podnikového poradenstva a riadenia rizík EY na Slovensku a líder centrálneho klastra pre poradenské služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti a líder centrálneho klastra pre poradenské služby pre verejný sektor.

V rámci spoločnosti EY vedie spoločné úsilie zamerané na poradenstvo pre GPS sektor a oblasť kybernetickej bezpečnosti na trhoch strednej a východnej Európy, ktorého súčasťou sú aj služby súvisiace s bezpečnosťou inovatívnych technológií, akými sú predovšetkým blockchain a internet vecí (Internet of Things).

Peter získal magisterský titul na Univerzite Komenského v Bratislave, kde úspešne ukončil štúdium na Fakulte matematiky a fyziky. Je držiteľ certifikátov CISA, CISSP, CISM, CGEIT, CRISC, CIPP/E, CIPM, C|CISO a PRINCE2 Practitioner.
Je absolvent akademického štúdia s priznaním titulu Master of Management in EU Funds. Peter je taktiež zakladateľom, bývalým dlhoročným prezidentom a členom rady ISACA Slovensko.

Peter okrem slovenského a českého jazyka ovláda anglický, ruský, poľský, mandarínsky i španielsky jazyk.

Ako Peter prispieva k budovaniu lepšie fungujúceho sveta

K budovaniu bezpečnejšieho a lepšie fungujúceho sveta v dobe prudkého rozvoja technológií sa snažím prispievať tým, že poskytujem kvalitné poradenské služby v oblasti zvyšovania ochrany podnikov pred kybernetickými hrozbami.

Contact Peter