Photographic portrait of Richard Panek

Richard Panek

partner oddelenia daňového poradenstva EY na Slovensku

Absolvent Ekonomickej univerzity v Bratislave, certifikovaný slovenský daňový poradca, podpredseda Daňovej komisie Americkej obchodnej komory v SR a člen metodickej komisie SKDP

Areas of focus Tax
Kancelária Bratislava, SK

Richard je partner oddelenia daňového poradenstva. Jeho hlavným zameraním je oblasť zdaňovania príjmov právnických osôb, v rámci ktorej zohľadňuje slovenské daňové a účtovné právne predpisy, ako aj relevantné zdroje európskych a medzinárodných daňových zákonov.

Má bohaté skúsenosti s poskytovaním poradenských služieb nadnárodným a slovenským podnikom a fyzickým osobám pôsobiacim v rôznych priemyselných odvetviach vrátane farmaceutického odvetvia/Life Sciences, maloobchodu, výrobného priemyslu, finančných služieb a nehnuteľností.

Pravidelne prednáša na slovenských a medzinárodných daňových konferenciách a prispieva do odborných daňových časopisov (napr. iStR – Internationales Steuerrecht).

Richard je absolvent Katedry medzinárodného obchodu na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave a študoval aj na Erasmus University v Rotterdame.

Ako Richard Panek prispieva k budovaniu lepšie fungujúceho sveta

Dane a daňový proces sú zložitým systémom. Richard sa pri svojej práci snaží o maximálne zjednodušenie daňovej komunikácie, aby bol obsah zrozumiteľný aj pre bežného človeka. Cieľom je, aby spoločnosti vedeli využiť všetky daňové diamanty, ktoré systém ponúka a aby sa úspešne vyhli daňovým priepastiam. 

Kontaktujte Richarda