Legislatívny posun v nariadení o uhlíkovom cle

Legislatívny posun v nariadení o uhlíkovom cle

Lokálny kontakt

Lýdia Jakubek

20. apríla 2023
Predmet Tax Alert
Kategórie Tax alert
  • Tax Alert - English version

    Legislative update on Carbon Border Adjustment Mechanism

    This week the European Parliament approved in first reading the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). As we have previously informed you, the new mechanism will have a significant impact on companies importing products, the manufacture of which involves high levels of carbon emissions. For more information, including the range of products covered by CBAM, please refer to our previous alert here.

    Since CBAM will apply from 1 October 2023, companies have only a few months to prepare. We recommend conducting timely analysis of its impact and ensuring correct implementation of the obligations introduced by the new legislation.

    Should you be interested in more detailed information, please do not hesitate to contact the author of this article or your usual contact person at EY Slovakia.

Európsky parlament tento týždeň v prvom čítaní schválil nariadenie týkajúce sa uhlíkového cla (CBAM). Ako sme Vás už informovali v minulosti, novo zavádzaný mechanizmus sa významne dotkne podnikov, ktoré do EÚ dovážajú výrobky s vysokou uhlíkovou náročnosťou pri ich výrobe. Viac informácií, ako aj okruh výrobkov, na ktoré sa uhlíkové clo bude vzťahovať, nájdete TU.

Keďže uhlíkové clo vstúpi do platnosti už 1. októbra 2023, podniky majú len zopár mesiacov na prípravu. Odporúčame preto čo najskôr analyzovať dôsledky uhlíkového cla a zabezpečiť správne nastavenie plnenia príslušných povinností.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, neváhajte kontaktovať autora článku alebo Váš EY klientsky tím.