Organizacijska strategija in strategija rasti

Na podlagi poglobljenega vpogleda in spoznanj na področju tržne dinamike, konkurence in kupcev, našim strankam svetujemo pri razvoju strateških priložnosti na podlagi njihove celostne finančne in operativne perspektive. 

Kako vam lahko EY-Parthenon pomaga

Strokovno osebje EY-Parthenon pomaga vodilnim podjetnikom in direktorjem družb odgovoriti na naslednja vprašanja:

 • Kakšna je celotna potencialna vrednost podjetja in, ali zagotavljate njegovo dolgoročno vrednost?
 • Kakšne so priložnosti za rast vaše osnovne dejavnosti?
 • Je zdaj pravi čas za oceno, prednostno razvrstitev in spodbujanje dodatnih dejavnosti za optimizacijo rasti?
 • Ali v današnjih negotovih razmerah obstajajo priložnosti za transformacijsko rast, o katerih bi morali razmisliti, vključno z organsko in anorgansko rastjo?
 • Kakšna je vaša poslovna strategija v digitalnem svetu?
 • Kateri so pravi prodajni kanali za vaš izdelek ali storitev in kakšen je najboljši način za vstop na trg?
 • Kako dobro razumete potrebe in prednostne zahteve svojih kupcev in kako jih uresničujete?
 • Ali zagotavljate optimalen donos svojih naložb (ROI) v prodajo in trženje?

Strokovnjaki podjetja EY-Parthenon s področja organizacijske strategije in strategije rasti se lahko pohvalijo z bogatimi izkušnjami na naslednjih področjih:

 • Organizacijska strategija in strategija poslovnih enot

  Na današnjem nenehno spreminjajočem se in vedno bolj zahtevnem trgu strokovnjaki EY-Parthenon s pomočjo obširnih podatkovnih analiz kot so analiza konkurence in ekonomsko napovedovanje, analiza velikosti trga in obeti z vidika povpraševanja kupcev, oblikujejo izvedljive in uspešne strategije rasti.

 • Strategija, ki jo vodita poslanstvo in dolgoročna vrednost

  Strokovnjaki EY-Parthenon nudijo strankam pomoč pri opredeliti in uresničitvi svojih ciljev tako, da jih postavijo v središče strategije za trajno in dobičkonosno rast ter dolgoročno vrednost podjetja.

 • Preoblikovanje poslovnega modela

  Strokovnjaki EY-Parthenon strankam pomagajo pri vizualizaciji svojega uspeha v prihodnosti in preoblikovanju podjetij skladno s potrebami posameznih trgov.

 • Strategija upravljanja portfelja

  Strokovnjaki EY-Parthenon nudijo strankam pomoč pri razumevanju vloge in potenciala različnih poslovnih enot ter jim svetujejo, kako lahko optimizirajo svoje portfelje in opredelijo priložnosti za morebitni prevzem ali odprodajo poslovanja.

 • Priložnosti za vstop na nov trg

  Strokovno osebje družbe EY-Parthenon strankam nudi pomoč pri iskanju novih tržnih priložnosti v okviru širitve na druge geografske trge, opredelitvi novih prodajnih kanalov, usmerjanju pozornosti na nove segmente kupcev ali celo pri ustvarjanju novih prodajnih programov. Nato raziščejo vrzeli, ki jih mora podjetje zapolniti, da bo lahko v celoti izkoristilo določeno tržno priložnost in strankam svetujejo, kako lahko na najučinkovitejši način te vrzeli zapolnijo.

 • Strategija digitalne preobrazbe

  Digitalna tehnologija zajema veliko več kot le spletno mesto ali trženjski kanal. Je hrbtenica podjetja, ki vpliva na njegovo celotno delovanje. V današnjem hitro spreminjajočem se svetu so spremembe edina stalnica. Govorimo o spremembah potreb kupcev, o hitro razvijajoči se tehnologiji, o motnjah v vrednostni verigi in o nestanovitnosti trgov. Strankam nudimo pomoč pri odzivu na te spremembe in jim pomagamo oblikovati poslovno strategijo, ki je prilagojena digitalnemu svetu.

 • Strategija vstopa na nove trge

  Strokovnjaki EY-Parthenon nudijo strankam pomoč pri razvoju podrobnega akcijskega načrta za pridobivanje ciljnih kupcev in zagotovitev konkurenčne prednosti.

 • Skrbni pregled poslovanja in IT

  Na podlagi ocene poslovne in informacijske infrastrukture ciljnega podjetja, strokovnjaki EY-Parthenon kritično ocenijo njegovo privlačnost za stranko. Pri tem se osredotočijo na ključna vprašanja, ki lahko vplivajo na celoten poslovni primer tako, da opravijo analizo enkratnih in ponavljajočih se stroškov. Obenem preučijo učinkovitost podjetja in oblikujejo poslovne modele usmerjene v prihodnost, opredelijo optimalne sporazume o posredovanju storitev v prehodnem obdobju (TSA) ter pomagajo poslovodstvu pri pripravah na pogajanja. 

 • Skrbni pregled ciljnega podjetja

  Na podlagi podatkovne analize in opredeljene zmogljivosti podjetja v teku primarnih in sekundarnih raziskav ter ekonometrične analize, strokovnjaki EY-Parthenon v procesu skrbnega pregleda ocenijo prednosti gospodarske panoge ciljnega podjetja, njegov konkurenčni položaj in priložnost za rast,  predlagajo stranki najnižjo trenutno in potencialno vrednost ciljnega podjetja ter zagotovijo ključne podatke za vnos v ustrezen model vrednotenja.

 • Skrbni pregled poslovanja za namen odsvojitve

  Strokovnjaki EY-Parthenon nudijo strankam pomoč v zaključni fazi postopka odsvojitve naložb z jasno opredelitvijo strateškega položaja podjetja, ki ga želijo prodati, priložnosti za njegovo prihodnjo rast in celotno potencialno dolgoročno vrednost podjetja. 

EY-Parthenon

Vpogled v naše zmogljivosti za podjetja, transakcije in prestrukturiranje.

Preberite več

Vzpostavite stik z nami

Vam je všeč, kar ste videli? Stopite v stik za več informacij.