Transakcijske strategije

Skupine strokovnjakov družbe EY-Parthenon nudijo strankam pomoč pri razvoju, oceni in celotni izvedbi transakcijske strategije. Skupaj z vami ocenimo in prednostno razvrstimo naložbene priložnosti in priložnosti za optimizacijo portfelja ter določimo cilje, s katerimi boste v celoti izkoristili svoj potencial.

Kako vam lahko pomagajo strokovnjaki družbe EY-Parthenon

Strokovno osebje EY-Parthenon nudi poslovodstvu podjetij in vodilnim podjetnikom pomoč pri iskanju odgovorov na naslednja vprašanja:

 • Kakšno vlogo imajo prevzemi in združitve v strategiji rasti in portfelja vašega podjetja?
 • Ali ste opravili ustrezni skrbni pregled in na podlagi rezultatov sprejeli najboljše odločitve?
 • Kako lahko z izvedbo transakcije zagotovite najvišjo vrednost in znižate tveganja?
 • Ste pripravljeni na izzive, ki se pojavijo po prevzemu ali združitvi?

Naši strokovnjaki za transakcijske strategije imajo bogate izkušnje na številnih področjih:

 • Skrbni pregled poslovanja in IT

  Na podlagi ocene poslovne in informacijske infrastrukture podjetja strokovno osebje EY-Parthenon strankam nudi pomoč pri kritični oceni privlačnosti ciljnega podjetja in zagotovi ne le zgodnjo opredelitev morebitnih operativnih težav, ki vplivajo na poslovni primer, temveč tudi priložnosti za ustvarjanje dodane vrednosti po zaključku transakcije.

 • Skrbni pregled ciljnega podjetja

  Na podlagi podatkovne analize in opredeljene zmogljivosti podjetja v teku primarnih in sekundarnih raziskav ter ekonometrične analize, strokovnjaki EY-Parthenon v procesu skrbnega pregleda ocenijo prednosti gospodarske panoge ciljnega podjetja, njegov konkurenčni položaj in priložnosti za rast.

 • Skrbni pregled poslovanja za namen odsvojitve

  Z jasno opredelitvijo strateškega položaja podjetja, ki ga želijo prodati, in njegovih priložnosti za prihodnjo rast strokovnjaki EY-Parthenon strankam nudijo pomoč pri odsvojitvi svojih naložb.

 • Načrtovanje in izvedba strategije integracije

  Družba EY-Parthenon strankam pomaga pri razvoju integracijske strategije, opredelitvi sinergij in priložnosti za ustvarjanje dodane vrednosti, razvoju komercialnega in operativnega modela ter oblikovanju glavnega integracijskega načrta, kakor tudi pri izvedbi same integracije, pri uresničevanju in spremljanju sinergij ter vodenju komunikacije in sprememb v celotnem procesu integracije.

 • Načrtovanje in izvedba strategije odsvojitve (DivestCo in RemainCo)

  Za znižanje števila motenj v tekočem poslovanju in pri reševanju zapletenih zadev vključno s kupci in pogodbami, pravnimi osebami, informacijsko infrastrukturo in aplikacijami, dobavno verigo, financiranjem in računovodstvom ter človeškimi viri, strokovnjaki EY-Parthenon strankam nudijo podporo pri oblikovanju in izvedbi načrtov odsvojitve. Vodilni pripomočki, ki jih je razvila in jih v praksi uporablja družba EY-Parthenon, zagotavljajo trdno platformo za usklajeno upravljanje transakcij.

 • Odsvojitev poslovanja in IT

  V postopku odsvojitve in ločevanja človeških virov, procesov, informacijskih sistemov, sredstev, pogodb in pravnih oseb, se strokovno osebje EY-Parthenon osredotoči na ključne spodbujevalce vrednosti pri prodaji ali odcepitvi poslovne enote, oddelka ali celotnega podjetja.

EY-Parthenon

Vpogled v naše zmogljivosti za podjetja, transakcije in prestrukturiranje.

Preberite več

Vzpostavite stik z nami

Vam je všeč, kar ste videli? Stopite v stik za več informacij.