7 вер. 2023

Україна розпочинає новий етап реформи конкурентного законодавства

Автор EY в Україні

Багатопрофільна організація, яка надає професійні послуги

7 вер. 2023

9 серпня 2023 року Верховна Рада України прийняла Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України (АМКУ) № 5431 (Закон). Наразі Закон направлено на підпис Президента, датою набрання його чинності визначене 1 січня 2024 року. Закон вносить важливі довгоочікувані зміни до конкурентного законодавства.

Основні зміни стосуються таких аспектів:

1) Контроль за концентраціями

Очікується, що в результаті прийнятих змін певні транзакції за межами України не потребуватимуть дозволу АМКУ на концентрацію.

Фінансові порогові показники для концентрацій не зазнали змін, однак порядок і умови їх розрахунку зазнали таких змін:

  • Фінансовий поріг 8 млн євро активів/реалізації товарів в Україні стає застосовним до будь-якого учасника концентрації, а не лише до об’єкта набуття контролю як було до цього. Відповідно пороговий показник 150 млн євро реалізації товарів у світі стає застосовним до будь-якого іншого учасника концентрації, а не лише до Покупця.
  • Змінено підхід щодо необхідності віднесення активів/обороту Продавця, що виходить, до об’єкта набуття контролю. Не будуть враховуватись показники суб’єктів господарювання, відносини контролю з якими для об’єкта набуття контролю припиняються внаслідок концентрації.

Умовами для застосування цього правила є відсутність у об’єкта набуття контролю та підконтрольних йому юридичних осіб (і) активів на території України та (іі) вони не здійснювали господарську діяльність у поточному і протягом останніх двох років.

До переліку випадків, які вважаються концентрацією, також було внесені уточнення та доповнення:

  • Набуття часток/акцій, що забезпечує досягнення/перевищення 25/50 % голосів у вищому органі управління суб’єкта господарювання, було виключено як окремий випадок концентрації.

Натомість способи набуття контролю над суб’єктом господарювання, які вважаються концентрацією було розширено. Зокрема, до них віднесено набуття часток/акцій, що забезпечує можливість чинити вирішальний вплив, у тому числі досягнення чи перевищення 25/50 % голосів у вищому органі управління суб’єкта господарювання.

Проте за відсутності роз’яснень АМКУ та сформованої практики зазначене формулювання залишає певну двозначність.

  • Вводиться новий термін "повнофункціональна господарська діяльність". Така діяльність стане підставою для визнання концентрацією створення суб’єкта господарювання двома і більше суб’єктами господарювання.

У разі наявності повнофункціональної господарської діяльності протягом тривалого періоду таке створення суб’єкта господарювання вважатиметься концентрацією, а уразі її відсутності вважатиметься узгодженими діями.

2) Розгляд справ та притягнення до відповідальності

Порядок проведення перевірок та збору доказів було істотно вдосконалено, повноваження АМКУ було посилено, а відповідні процедури більш чітко регламентовано:

  • АМКУ на підставі рішення суду матиме право на безперешкодний доступ до приміщень та місць зберігання інформації, проводити огляд таких приміщень, накладати арешт або вилучати предмети чи інші носії інформації, опломбовувати (опечатувати) приміщення та місця зберігання інформації.

Вдосконалюється також процедура розгляду справ АМКУ, імплементація процедури врегулювання та оновленої процедури звільнення від відповідальності повинні сприяти ефективності АМКУ та покращення стану конкуренції на ринках:

  • Впроваджується процедура врегулювання (Settlement) у справах про антиконкурентні узгоджені дії та зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку шляхом підписання між відповідачем та АМКУ угоди про врегулювання справи. Результатом врегулювання у справі є зменшення розміру штрафу на 15%.

Закон впроваджує субсидіарну та солідарну відповідальність за порушення конкурентного законодавства. Ці заходи посили виконуваність рішень АМКУ та сплату штрафів до державного бюджету:

  • Правонаступники та засновники (учасників, акціонерів) відповідача, які мають право надавати обов'язкові для відповідача вказівки та входять разом з відповідачем до однієї групи будуть нести субсидіарну відповідальність за сплату штрафу, якщо стягнення штрафу з відповідача неможливе внаслідок припинення такої особи, доведення до банкрутства або недостатності майна з вини її засновників (учасників, акціонерів).
  • Якщо декілька суб’єктів господарювання, які входять до однієї групи, вчинили діяння, які призвели до порушення такою групою конкурентного законодавства, та/або отримали чи можуть отримати переваги у конкуренції або інші вигоди, вони спільно несуть відповідальність за сплату накладеного штрафу.

Підсумок

Очікується, що це лише початок реформи конкурентного законодавства України та вона продовжиться в недалекому майбутньому.