Міжнародне податкове планування

Наші висококваліфіковані фахівці в галузі міжнародного податкового планування допоможуть вам вирішити податкові питання, пов'язані з міжнародними операціями, у тому числі з плануванням, підготовкою звітності й управлінням ризиками при проведенні транскордонних операцій.

Чим EY може вам допомогти

Наші фахівці в галузі міжнародного податкового планування надають консультаційні послуги з актуальних питань оподаткування найбільшим міжнародним компаніям. Робота нашої команди спрямована на те, щоб клієнти отримували відчутні вигоди та набували конкурентні переваги.

Наша глобальна команда фахівців в галузі міжнародного податкового планування застосовує індивідуальний підхід до клієнта та сприяє оптимізації його загального податкового статусу. Наша міжнародна мережа займає провідну позицію на ринку та складається з команд висококваліфікованих фахівців із оподаткування, знання та досвід яких допомагає ефективно забезпечувати інтереси клієнтів у різних юрисдикціях.

Глобальне казначейство та структура капіталу

Казначейства та податкові відділи транснаціональних корпорацій стикаються з труднощами, що перешкоджають ефективному управлінню комерційними та ринковими ризиками, а також ефективному використанню коштів. Вони також стикаються з посиленням законодавчих вимог і перевірок фінансової діяльності з боку податкових органів. Крім того, нестабільність на міжнародних ринках призводить до скорочення грошових коштів і підвищення податкових ставок, що створює додаткові проблеми та виклики для бізнесу.

Наша глобальна казначейська група складається з висококваліфікованих фахівців, які працюють в сфері оподаткування на ключових ринках по всьому світу та розглядають казначейські та інвестиційні питання – від фінансування і реструктуризації капіталу до управління ризиками, пов'язаними з процентними ставками, товарними активами або іноземною валютою. Наші фахівці проводять оптимізацію податків відповідно до цілей казначейства в рамках фінансування компаніями своєї локальної та транскордонної діяльності, хеджування ризиків за допомогою похідних фінансових інструментів, структурування інвестиційних інструментів, торгівлі цінними паперами або товарами, а також контролю та репатріації коштів.

Бізнес-моделі та ланцюги постачання

Результати реалізації Плану дій ОЕСР з протидії розмивання оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під оподаткування (BEPS) мають суттєвий вплив на ланцюги постачання компаній по всьому світу. Наша команда з підвищення ефективності операційних моделей поєднує досвід фахівців з консультаційних, аудиторських, податкових та юридичних питань, які надають клієнтам послуги щодо забезпечення ефективності бізнес-моделі: коригування закупівельної діяльності, управління нематеріальними активами, оцінку ризиків постійних представництв і мінімізацію ризиків.

Корпоративна структура

Належному використанню юридичних осіб приділяється все більше уваги як з боку податкових органів, так і з боку бізнесу (в цілях операційної економії). Наші фахівці допомагають задовольняти комерційні та нормативні потреби компаній під час раціоналізації використання юридичних осіб, приділяючи особливу увагу податковим аспектам. Ми також беремо до уваги вимоги Багатосторонньої конвенції про виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування (Конвенції MLI), зокрема, застосування правил перевірки основної мети та інші заходи із запобігання ухиленню від сплати податків, а також податкове законодавство та нормативно-правові акти конкретної країни.

Транскордонні податкові операції

Останні кілька років податкові відділи компаній стикаються зі зростанням вимог до звітності про транскордонні операції. Існує безліч прикладів: глобальна та локальна звітність з трансферного ціноутворення, звітність у розрізі країн, звітність по контрольованим іноземним компаніям відповідно до Директив ЄС щодо протидії ухиленню від податків, знижені ставки податків на сукупний дохід від нематеріальних активів в США та режим обов'язкового розкриття інформації в ЄС.

Фахівці EY з міжнародного оподаткування допоможуть вам дотримуватись цих вимог, проаналізувати та усунути їх негативний вплив на вашу міжнародну податкову географію.

Image of abstract ceiling modern architecture

Результати дослідження "2019 Transfer pricing and international tax survey"

У дослідженні ми аналізуємо, як національні відмінності, нові вимоги до прозорості та податкові спори змінюють міжнародне податкове середовище.

Дізнайтеся більше

Зв'яжіться з нами

Сподобався матеріал? Напишіть нам, щоб отримати додаткову інформацію