Blahoslav Němeček
Energetika současnosti je o chytrých řešeních, která mají velký dopad nejen na energetiku měst.

Blahoslav Němeček

EY Česká republika, partner týmu consultingu pro klienty z odvětví energetiky v regionu střední a jihovýchodní Evropy

Blahoslav je partnerem pro sektor energetiky ve střední a jihovýchodní Evropě. Zabývá se mezinárodními integračními projekty s cílem dosažení jednotného trhu s elektřinou a tvorbou regulačních modelů.

Oblast zaměření Energetika Consulting
Kancelář Praha, CZ

Blahoslav se od roku 2012 v EY věnuje mezinárodním integračním projektům v elektroenergetice a plynárenství, tvorbě strategií pro regulované i neregulované subjekty v energetice napříč Evropou a spolupracuje s orgány státní správy na tvorbě nové energetické legislativy. Blahoslav se v současné době zaměřuje především na téma digitalizace sektoru a dekarbonizace a nejraději se věnuje designu trhu.

Blahoslav radí společnostem, jak do procesů efektivně zavádět nové právní normy a legislativu (národní, REMIT, EMIR).

V minulosti působil jako zakladatel a místopředseda Energetického regulačního úřadu (ERÚ), jako člen Rady regulátorů Agentury pro spolupráci energetických regulátorů (ACER) a jako zástupce Energetického regulačního úřadu v Radě evropských energetických regulačních orgánů (CEER).

Podílel se mimo jiné také na tvorbě nového energetického zákona.

Blahoslav vystudoval Elektrotechnickou fakultu na Českém vysokém učení technickém v Praze, kde získal inženýrský a později rovněž doktorský titul v oboru Ekonomika a řízení v energetice. Na floridské univerzitě absolvoval program na regulaci utilit a strategie v energetice.

Kontaktujte nás