Martin Majdloch
Prostor pro odlišení od konkurence lze stále hledat v klientském zážitku, tím se finanční služby neliší od jiných odvětví

Martin Majdloch

EY Česká republika, partner oddělení consultingu pro finanční instituce v regionu střední Evropy

Martin se zaměřuje se na řízení rizik a regulatorní otázky v bankách, pojišťovnách a subjektech kapitálového trhu. Jeho týmy pracují na projektech v ČR i pro největší finanční skupiny po celém světě.

Martin odpovídá za týmy řízení rizik a regulatorní consulting klientů ze sektoru finančních služeb ve střední a jihovýchodní Evropě, jakož i rostoucího počtu nadnárodních skupin působících v daném odvětví. 

Martin vedl řadu projektů pro finanční instituce, jako je kontrola a návrh správy a řízení rizik a financí, hodnocení dodržování předpisů, optimalizace procesů, zásad a postupů, kvantitativní modelování (vývoj nebo ověřování) a implementace různých regulatorních změn. Činnost týmu regulatorního consultingu se týká obezřetnostního dohledu, jakož i ochrany spotřebitelů a investorů, rizik legalizace výnosů z trestné činnosti, ochrany údajů a dalších oblastí. 

Martin vystudoval obor Finance na Vysoké škole ekonomické v Praze, studium ekonometrie na Karlově univerzitě v Praze a University of Otago na Novém Zélandu. Do EY nastoupil v roce 2004 do oddělení auditu finančních služeb, později přešel do řízení rizik finančních služeb (FSRM) divize consultingu. 

Kontaktujte nás