Raul Garcia Rodriguez
Neexistuje firma, která by utrácela více, než je nutné, dříve se to měřilo penězi, dnes je třeba to měřit i z hlediska dalších zdrojů. Můžeme zajistit, že tento přechod bude možný a spravedlivý.

Raul Garcia Rodriguez

EY Česká republika, partner, oddělení služeb v oblasti udržitelného rozvoje (Climate Change and Sustainability Services)

Raul je partnerem oddělení služeb v oblasti udržitelného rozvoje (Climate Change and Sustainability Services) v České republice.

Oblast zaměření Udržitelnost a ESG agenda
Kancelář Praha, CZ

Raul je partnerem oddělení služeb v oblasti udržitelného rozvoje (Climate Change and Sustainability Services) v České republice. Dlouhodobě řídí týmy a agendy v oblasti udržitelnosti ve střední Evropě i v celosvětovém měřítku a aktivně pomáhá stále většímu počtu společností, mezinárodních organizací a nadnárodních institucí při navrhování a realizaci strategií a řešení v oblasti udržitelnosti.

Více než 25 let působí na mezinárodních pozicích ve veřejných institucích a soukromých společnostech a specializuje se na nemovitosti a zastavěné prostředí. Jeho dlouholeté zkušenosti v oblasti projektového financování mu umožňují vytvářet praktické a efektivní plány ESG zahrnující širokou škálu řešení pro developery a investory pokrývající celý hodnotový řetězec od aktiv až po portfolio. Má značné zkušenosti také v energetice a automobilovém průmyslu, kde vypracoval podnikové strategie umožňující získávání ekologického kapitálu v souladu se složitým legislativním rámcem EU a v konečném důsledku pomáhající společnostem lépe využívat jejich zdroje.

Raul je členem poradní skupiny EHK OSN pro trh s nemovitostmi, technickým poradcem, mentorem a koučem Premios Verdes v Latinské Americe a také přednáší o ESG a udržitelnosti na různých univerzitách a odborných fórech.

Raul má za sebou bohaté zkušenosti s pomocí společnostem při navrhování a dosahování jejich cílů v oblasti udržitelnosti. Před svou poradenskou činností se dlouho věnoval zvyšování hodnoty pozemků prostřednictvím investic do obnovitelných zdrojů energie, zemědělství a výstavby nemovitostí pro mezinárodního butikového investora.

Svou kariéru zahájil prací pro španělské ministerstvo hospodářství na španělských velvyslanectvích v Praze a Bratislavě, později přešel do oddělení ekonomického zpravodajství, kde vedl agendu rozvoje podnikání ve střední a východní Evropě. Raul přináší do poradenské práce zkušenosti z praxe a dbá na praktické výsledky v peněžních tocích projektů a rozvahách společností, aniž by zapomínal na důležitost výkaznictví a v konečném důsledku na dosažení finanční výhody díky silné udržitelnosti.

Raul je absolventem bakalářského studia lingvistiky na Universidad Complutense de Madrid, magisterského studia ekonomie zaměřeného na sociální odpovědnost podniků a udržitelnost a různých finančních a technických akreditací od LSE a dalších předních institucí v Evropě.

Kontaktujte nás