Cena České televize za podnikatelský přínos kultuře a umění

Do soutěže o Cenu České televize za podnikatelský přínos kultuře a umění může být zařazen jakýkoliv účastník soutěže, který podporuje finančně či materiálně projekty, jež jsou součástí kultivace českého veřejného života skrze umění (hudební festivaly, výstavní činnost atp.), ale také projekty zaměřené na veřejný prostor (péče o krajinu, kulturní dědictví, architektura atp). Podpora těchto projektů není předmětem podnikatelské činnosti podnikatele a není realizována za účelem dosažení zisku.

Kategorie identifikuje Českou televizi jako instituci uvědomující si zásadní přínos umění pro společnost. Jako tradičního partnera mnoha kulturních událostí a jako aktivní subjekt na poli kreativního průmyslu a spolutvůrce české kultury.

Speciální hodnoticí kritéria

Nad rámec hodnoticích kritérií platných pro všechny účastníky soutěže bude speciální porota vybírat držitele Ceny České televize rovněž na základě níže uvedených speciálních kritérií:

Nositel myšlenky 

  • Podnikatel je iniciátorem podpory projektu, osobně se zasazuje o jeho realizaci a je klíčovou osobností pro jeho dlouhodobé trvání.

Odvaha 

  • Nebojí se podpořit začínající, inovativní projekty.

Dlouhodobý přístup a stabilita 

  • Podpora kultury a umění pro něj není jednorázovou aktivitou, ale směrem, který dlouhodobě prosazuje. Vybraným kulturním projektům tím poskytuje stabilitu a jistotu.

Výše podpory vyjádřená finančně 

  • Výše částky vynaložené na tuto podporu s přihlédnutím k celkovým hospodářským výsledkům společnosti.

Společenský přínos projektu 

  • Význam pro region a místní komunitu.

Přihlásit se            Nominovat

Přehled vítězů kategorie Cena České televize - podnikatelský přínos kultuře a umění

Radek Hegmon | Egoé a.s. | 2022
Renata a Rudlof Kasperovi  | KASPER GROUP | 2021
Jan Dobrovský a Petr Pudil  |  bpd partners |  2020
Ondřej Kobza  |  Zahrada na střeše  |  2019
Čestmír Vančura  |  Kovárna VIVA  |  2018
Josef Kouřil  |  WIKY  |  2017
Radana a Jiří Waldovi  |  WALD press  |  2016

 

Aktuální držitel titulu

Posedmé v historii soutěže byla letos udělena i Cena České televize - Podnikatelský přínos kultuře a umění. Jejím držitelem se stal Radek Hegmon ze společnosti Egoé a.s.

Že design není jen o tom nakreslit obrázek, zjistil Radek Hegmon už v roce 1992, kdy ještě jako student se svými spolužáky vyhrál soutěž Českého design centra na městský mobiliář ve Zlíně. Tehdy si poprvé vyzkoušel, jak převést vizi do reality v podobě, kterou někdo následně dokáže vyrobit a prodat. Zároveň vnímal postupnou proměnu průmyslového designu v pop design, který je sice vidět v médiích, ale postrádá využití. To se rozhodl změnit a pomocí řady aktivit veřejnosti ukazovat, že průmyslový design nemusí být drahý a elitářský, ale že existuje všude kolem nás.

Radek Hegmon design nevnímá pouze jako tvarování, ale jako praktické řešení, k jehož realizaci je zapotřebí celý tým lidí od návrhářů, technologů, konstruktérů až po marketéry a obchodníky. Průmyslový design podle něj navíc vytváří pozitivní vliv na ekonomiku prostřednictvím produktů a služeb s vysokou přidanou hodnotou. Generuje stabilní pracovní místa, má dopad na zvýšení popularity regionů a konkurenceschopnost firem.

Systematické podpoře produktového a průmyslového designu se Radek Hegmon již několik let věnuje pod záštitou své skupiny Egoé. Jednou z aktivit, která poukazuje na komplexnost designu jako disciplíny, je industriální výstava Žně designu. Ta zviditelňuje sériový design, rozšiřuje povědomí o kvalitě českých designérů a výrobců, inspiruje a propojuje jednotlivé tvůrce. Přehlídka produktů je součástí venkovního festivalu WiFič VEN!, který v bílovickém areálu v roce 2022 oslavil již pátý ročník. Festival si klade za cíl ukázat, jak a kde průmyslový design vzniká. Návštěvníkům nabízí mix zážitků od workshopů, přes dílny pro děti až po kulturní vystoupení, a ročně ho navštíví až 5 000 lidí.

Radek Hegmon vytváří komplexní systém, který průmyslovému designu vrací lesk nejen ve světě designérů, ale přibližuje ho také široké veřejnosti, dětem i studentům. Kromě zmíněných akcí vydává Magazín 519 věnující se tématu průmyslového designu. Aktivně se zapojuje do řady studentských soutěží, spolupracuje se základními uměleckými školami a dokazuje, že i mladí lidé mohou být tvůrci veřejného prostoru nebo si sami vyrobit praktické předměty. Zkrátka dělá vše pro to, aby lidem ukázal průmyslový design jako všudypřítomnou a přirozenou součást života. Do budoucna chce uspořádat kreativní kemp, který účastníkům přiblíží cestu výrobku od vize po realizaci. Plánuje také vybudovat mikro muzeum designu, které zmapuje, jak se design postupně vyvíjel.

Advacam

Petr Dvořák, ředitel České televize a Richard Vodička ze společnosti Egoé a.s., který převzal Cenu České televize – Podnikatelský přínos kultuře a umění 2022 za Radka Hegmona, majitele společnosti Egoé a.s.