Cena České televize za podnikatelský přínos kultuře a umění

Do soutěže o Cenu České televize za podnikatelský přínos kultuře a umění může být zařazen jakýkoliv účastník soutěže, který podporuje finančně či materiálně projekty, jež jsou součástí kultivace českého veřejného života skrze umění (hudební festivaly, výstavní činnost atp.), ale také projekty zaměřené na veřejný prostor (péče o krajinu, kulturní dědictví, architektura atp). Podpora těchto projektů není předmětem podnikatelské činnosti podnikatele a není realizována za účelem dosažení zisku.

Kategorie identifikuje Českou televizi jako instituci uvědomující si zásadní přínos umění pro společnost. Jako tradičního partnera mnoha kulturních událostí a jako aktivní subjekt na poli kreativního průmyslu a spolutvůrce české kultury.

Speciální hodnoticí kritéria

Nad rámec hodnoticích kritérií platných pro všechny účastníky soutěže bude speciální porota vybírat držitele Ceny České televize rovněž na základě níže uvedených speciálních kritérií:

Nositel myšlenky 

  • Podnikatel je iniciátorem podpory projektu, osobně se zasazuje o jeho realizaci a je klíčovou osobností pro jeho dlouhodobé trvání.

Odvaha 

  • Nebojí se podpořit začínající, inovativní projekty.

Dlouhodobý přístup a stabilita 

  • Podpora kultury a umění pro něj není jednorázovou aktivitou, ale směrem, který dlouhodobě prosazuje. Vybraným kulturním projektům tím poskytuje stabilitu a jistotu.

Výše podpory vyjádřená finančně 

  • Výše částky vynaložené na tuto podporu s přihlédnutím k celkovým hospodářským výsledkům společnosti.

Společenský přínos projektu 

  • Význam pro region a místní komunitu.

Přihlásit se            Nominovat

Přehled vítězů kategorie Cena České televize - podnikatelský přínos kultuře a umění

Renata a Rudlof Kasperovi  | KASPER GROUP | 2021
Jan Dobrovský a Petr Pudil  |  bpd partners |  2020
Ondřej Kobza  |  Zahrada na střeše  |  2019
Čestmír Vančura  |  Kovárna VIVA  |  2018
Josef Kouřil  |  WIKY  |  2017
Radana a Jiří Waldovi  |  WALD press  |  2016

 

Aktuální držitel titulu

Popáté v historii soutěže byla letos udělena i Cena České televize - Podnikatelský přínos kultuře a umění. Jejími držiteli se stali manželé Renata a Rudlof Kasperovi ze společnosti KASPER GROUP.

Jan Jakůbek je vystudovaný jaderný fyzik a 20 let se věnoval výzkumu na ČVUT, kde se podílel na řadě zajímavých projektů. Jedním z nich byl vývoj specializovaných detektorů pro fyzikální experimenty v urychlovači částic ve švýcarském institutu CERN. Jakůbkův tým pro tyto experimenty vyvinul zcela novou, velmi přesnou detekční techniku. Po úspěšném otestování začal Jan Jakůbek přemýšlet o jejím využití v praxi – aktuální technologie používané v průmyslových a zdravotnických detektorech totiž ani zdaleka nedosahují tak přesných výsledků. Oslovil proto svého souseda a přítele Jana Sohara, který měl bohaté zkušenosti z byznysu, aby se s ním poradil. Nakonec se rozhodli spojit síly a jít do podnikání společně.

Po roce jednání s Ústavem technické a experimentální fyziky ČVUT a CERNem získali licenci na komerční využití technologie detekce s pomocí ionizujícího záření, která funguje podobně jako rentgen, ale je digitální, má vyšší rozlišení, zobrazuje barvy a umí zjistit složení materiálu. Jakůbek se Soharem se tak v roce 2013 stali jedním z prvních příkladů transferu technologie z ČVUT do komerční sféry. Začátky nebyly jednoduché, nová technologie totiž pro potenciální zákazníky i investory představovala velkou neznámou. Jan Jakůbek ale využil svých vědeckých kontaktů a první odběratele a partnery firma získala v akademickém sektoru. Postupně se začali přidávat i komerční zákazníci. Dnes má Advacam sesterskou firmu ve Finsku, spolupracuje s řadou univerzit a vědeckých pracovišť po celém světě a vyvíjí a optimalizuje detektory a kamery pro aplikace 

v průmyslu, vědě a dalších oblastech, například v umění – vyrábí přístroj, který umí rozpoznat padělky historických obrazů. Společnost je zároveň partnerem Evropské vesmírné agentury a certifikovaným dodavatelem NASA. Její detektory jsou na palubě ISS a také v lunárním modulu, který by měl v roce 2022 odstartovat na Měsíc. Advacam se tak stane první českou společností, jejíž samostatně fungující zařízení přistane na Měsíci. 

Cílem společnosti je globálně rozšířit svou technologii a přispět tak k posunu kvality zobrazování nejen v průmyslu, ale především v medicíně. Již nyní pracuje na projektu s FN v Motole, kde se chystá na první klinické studie týkající se zobrazování residuí tkání při rakovině štítné žlázy. Detektory Advacam jsou schopny najít residua s pětinásobně větším rozlišením a citlivostí než současné technologie.

Advacam