Bělorusko a smlouva o zamezení dvojího zdanění s ČR

17. května 2024
Předmět Tax Alert

Ministerstvo zahraničních věcí vydalo čerstvé sdělení (sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 115/2024 Sb.), ve kterém informuje, že Bělorusko nótou ze dne 21. března 2024 oznámilo přerušení provádění čl. 10, 11 a 13 Smlouvy mezi ČR a Běloruskem o zamezení dvojího zdanění, a to v době od 1. června 2024 do 31. prosince 2026.

V případě dotazů kontaktujte autora článku nebo poradenský tým EY, se kterým spolupracujete.

Autor:

Karel Hronek

 • Tax Alert - English

  Belarus and the double taxation treaty with the Czech Republic

  The Ministry of Foreign Affairs has issued a new communication (Communication of the Ministry of Foreign Affairs No. 115/2024 Coll.) informing that Belarus, by a note dated 21 March 2024, has notified the suspension of the implementation of Articles 10, 11 and 13 of the Double Taxation Treaty between the Czech Republic and Belarus for the period from 1 June 2024 to 31 December 2026.

  If you have any questions, please contact the author of this article or the EY advisory team you are working with.

  Author:

  Karel Hronek