digital screen

Dotační výzvy pro rok 2024 - květen

Místní kontakt

Martin Veverka

21. května 2024
Předmět Tax Alert
Kategorie Dotace

Zobrazit zdroje

Přinášíme vám přehled dotačních výzev pro druhou polovinu roku 2024

Jsme odborníci na oblast dotační podpory. Máme za sebou přes 150 úspěšně podaných žádostí v rámci OP Životní prostředí, OP Podnikání a inovace pro  konkurenceschopnost a OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, Národního programu životní prostředí, Modernizačního fondu, Národního plánu  obnovy, programech Ministerstva zemědělství, Ministerstva průmyslu a obchodu a jiných dotačních titulech. 98 % námi podaných žádostí je schváleno. 

Nestíháte termín podání výzvy? Dotační výzvy se zpravidla cyklicky opakují.

Stáhnout přehled (pdf)

Nyní otevřené výzvy

Nabíjecí stanice s veřejným přístupem

do 27. 6.

Pořízení nejméně jedné ultrarychlé dobíjecí stanice s minimálním výstupním výkonem dobíjecího parku 300 kW. Lze pořídit i bateriová uložiště.
Dotace: 900 tis. Kč na dobíjecí stanici s výkonem 50 kW, pro provozovatelé příslušných stanic s veřejným přístupem

Úspory vody

do 28. 6.

Úspory spotřeby vody v podnicích využitím dešťové vody, recyklací vody, zvýšením účinnosti rozvodů či snížením spotřeby vody technologií.
Dotace: 40–60 %, pro podniky mimo území Prahy

Inovace

do 31. 7.

Podpora produktových a procesních inovací, zvýšení technických a užitných hodnot výrobků a zefektivnění procesu výroby a služeb.

Dotace: 15-60 %, pro podniky do 499 zaměstnanců mimo území Prahy

Fotovoltaika pro podniky

 

do 10. 9.

Nové fotovoltaické elektrárny s výkonem nad 1 MWp s dodávkami do sítě,
vč. elektrolyzéru a bateriových akumulátorů.
Dotace: až 50 %, pro podniky na celém území ČR

Fotovoltaika pro podniky s vlastní spotřebou

do 31. 10.

Nové fotovoltaické elektrárny s výkonem 50kW – 5 MW s vlastní spotřebou, vč. elektrolyzéru a bateriových akumulátorů.
Dotace: až 50 %, pro podniky na celém území ČR

Fotovoltaika pro malé obce

do 31. 10.

Instalace FVE na veřejné budově do 1 MWp na jedno předávací místo;
vč. akumulace, rekonstrukce střech, zavedení energetického managementu.
Dotace: až 75 %, pro obce do 3 000 obyvatel

Fotovoltaika sdružení obcí
a Praha

do 31. 10.

Sdružené projekty instalací více FVE do 1 MWp na jedno předávací místo;
vč. možné akumulace, elektrolyzéru případné renovace střech aj.

Dotace: na FVE až 45 %, doplňkové aktivity: 30 %, pro obce a kraje

Vzdělávání v podnicích

do 31. 12. či déle

Profesní vzdělávání a rekvalifikační kurzy pro zaměstnance ve firmách zasažených transformací, určeno pro Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký kraj.

Dotace: až 85 % dle typu veřejné podpory, pro podniky ve vybraných krajích

Elektromobily – záruka

do 30. 9. 2025

Záruka NRB na poskytnutí úvěru do výše 70 % jistiny, zaručovaný úvěr na bezemisní vozidlo kat. M1, N1 či N2 a pořízení neveřejných dobíjecích stanic.

Dotace: 200–300 tis. Kč na vůz, 50–150 tis. Kč na dobíjecí stanici, pro podniky

Úspory energií veřejných budov

dle lokality budovy

Snížení spotřeby energie veřejných budov (využití odpadního tepla, modernizace osvětlení, výměna zdroje vytápění, OZE, aj.)
Dotace: dle dosažené úspory, zejména pro obce, kraje, nadace, školy aj.

Již brzy

Úspory energie

24. 5.–31. 10. 2025

Zateplení a zvýšení energetické účinnosti budov (teplená čerpadla, výměna oken), využívání OZE a odpadní energie, úspory energie v procesech.

Dotace: 30–80 % dle sídla, velikosti podniku a dosažené energetické úspory, pro podniky mimo území Prahy

Potenciál

během Q2

Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací
a pořízení nových technologií a vybavení.

Dotace: 20-70 % dle sídla a velikosti, pro podniky mimo území Prahy

Digitální podnik

během Q2

Nové služby v IT, pořízení softwaru a hardwaru pro digitalizaci podniku.
Dotace: až 60 % dle sídla a velikosti, pro MSP mimo území Prahy

Materiálové využití odpadů pro obce

3. 6.–29. 11.

Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů, projekty lze kombinovat i s projekty s energetickým využitím odpadů a tříděním odpadů.
Dotace: až 85 %, zejména pro obce a kraje, nadace, národní podniky aj.

Červenec–září (Q2)

Aplikace

během Q3

Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a související náklady na mzdy pracovníků, materiál, licence aj.

Dotace: pro podniky až do výše 80 % pro podniky mimo území Prahy

Prevence vzniku odpadů

28. 8.–28. 2. 2025

Kompostéry, re-use centra a eliminace jednorázových obalů a nádobí, door-to-door, výstavba a modernizace sběrných dvorů.
Dotace: 70–85 %, pro obce, kraje, podniky aj.

Sanace kontaminovaných území

2. 9.–12. 6. 2025

Odstranění rizik kontaminace ohrožující lidské zdraví, vodní zdroje nebo ekosystémy vč. rekultivací skládek.
Dotace: 50–85 %, vlastníci kontaminovaných území zapsaných v databázi SEKM

Pro poslední kvartál tohoto roku se připravuje například opětovné vyhlášení výzev Úspory vody a Oběhové hospodářství. Ve výzvě Úspory vody budou opět moci žádat i velké podniky, v rámci Oběhového hospodářství pouze podniky do 499 zaměstnanců. Obě výzvy jsou určeny pro celou ČR mimo území Prahy.

Zároveň se věnujeme evropským dotacím, zejména programům Digitální Evropa a Inovační fond. Program Digitální Evropa nabízí řadu výzev v oblasti implementace nových technologií v IT, umělé inteligence nebo třeba kyberbezpečnosti. Inovační Fond, kde by výzvy měly být vyhlášeny pro období listopad–duben, je zaměřen na podporu inovativních nízkouhlíkových technologií v oblastech energie, OZE nebo tranzice technologicky náročných odvětví.

Pokud máte zájem o přehled dalších dotačních výzev například z oblastí výzkumu, vývoje a inovací (zejména programy TAČR); obnovitelných zdrojů energie (biometan, biomasa, vodní a větrné elektrárny); ochrany přírody (malé vodní nádrže, tůně, parkové úpravy aj.); nebo třeba modernizace soustav zásobování tepelnou energií, neváhejte se obrátit na naše dotační specialisty.

Nestíháte termín podání výzvy? Dotační výzvy se zpravidla cyklicky opakují.

Jsme odborníci na oblast dotační podpory. Máme za sebou přes 150 úspěšně podaných žádostí v rámci OP Životní prostředí, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, Národního programu životní prostředí, Modernizačního fondu, Národního plánu obnovy, programech Ministerstva zemědělství, Ministerstva průmyslu a obchodu a jiných dotačních titulech. 98 % námi podaných žádostí je schváleno.

Autoři:

Martin Veverka

Ondřej Hartman