Κωνσταντίνος Σόμογλου
Η ταχύτητα μετάβασης προς τον νέο ψηφιακό κόσμο απαιτεί από τις εταιρείες κατάλληλη προετοιμασία, με τη δημιουργία των σχετικών υποδομών και εταιρικής κουλτούρας σε επίπεδο ευελιξίας και καινοτομίας.

Κωνσταντίνος Σόμογλου

Εταίρος, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΕΥ Ελλάδος - Επικεφαλής Υπηρεσιών Επιχειρησιακής Αριστείας

Εξειδίκευση στον Επιχειρησιακό Ανασχεδιασμό. Πατέρας δύο παιδιών. Υποστηρικτής του work life integration.

Γραφείο Αθήνα, GR

Ο Κωνσταντίνος είναι Εταίρος της ΕΥ Ελλάδος και Επικεφαλής των Υπηρεσιών Επιχειρησιακής Αριστείας.

Εστιάζει στην υλοποίηση έργων που σχετίζονται με τη βελτιστοποίηση των λειτουργικών διαδικασιών, τον σχεδιασμό μοντέλων λειτουργίας, την ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση διαδικασιών με χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών, και την παρακολούθηση των λειτουργιών παραγωγής μέσω της υλοποίησης λύσεων process analytics (ανάλυσης διεργασιών).

Ο Κωνσταντίνος έχει πάνω από είκοσι χρόνια εμπειρίας στην εκτέλεση σύνθετων έργων μετασχηματισμού.

Πριν ενταχθεί στην ΕΥ, ο Κωνσταντίνος κατείχε Διευθυντικές θέσεις στον Τραπεζικό κλάδο και είχε, επίσης, εργαστεί ως εξωτερικός σύμβουλος σε πολυεθνικές εταιρείες στην Ευρώπη.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Ανάλυση και Σχεδιασμό Συστημάτων από το Πανεπιστήμιο του City στο Λονδίνο.

Αφιερώνει τον ελεύθερο χρόνο του στις καταδύσεις, στο σκι βουνού, στο πιάνο και ασχολείται ερασιτεχνικά με την αρχιτεκτονική.

Πώς o Κωνσταντίνoς συμμετέχει στη δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου;

Πιστεύω ακράδαντα στην υποστήριξη που πρέπει να παρέχουμε στους συνεργάτες μας για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους, μέσα σε ένα εργασιακό περιβάλλον που δείχνει σεβασμό, εκτίμηση, υποστήριξη και δημιουργεί ίσες ευκαιρίες για όλους, καθοδηγούμενος από τα υψηλότερα πρότυπα ηθικής συμπεριφοράς. Πιστεύω ότι μέσω της ομαδικής εργασίας και της συνεργατικής επίλυσης προβλημάτων, μπορούμε να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα.
 

Επικοινωνήστε με τον Κωνσταντίνο